מחוז הקיבוצים - רשימת אחראים על הבחירות לפריימריס ב-2.12.08 - טבלת אכסל
מחוז הקיבוצים - רשימת אחראים על הבחירות לפריימריס ב-2.12.08 - טבלת אכסל

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית