לאחראי/ת על הבחירות: בחירת מועמדי העבודה לכנסת ה-18 (פריימריס) ב-2.12.08
לאחראי/ת על הבחירות: בחירת מועמדי העבודה לכנסת ה-18 (פריימריס) ב-2.12.08

 18 נובמבר 2008

 

 

לכבוד

אחראי/ת על הבחירות לפריימריס לכנסת ה-18 במפלגת העבודה

 

נא לקרוא את כל המכתב עד תומו


שלום רב,

 

 

הבחירות לבחירת מועמדי העבודה לכנסת ה-18 (פריימריס) יתקיימו

ביום שלישי 2.12.2008

 

שעות פתיחת הקלפי: הקלפי תיפתח משעה  10.00 בבקר עד 21.30. לא הופיעו כל חברי ועדת הקלפי (האתר) רבע שעה לאחר המועד שנקבע לפתיחת הקלפי, יהיו יו"ר הוועדה וחבר נוסף (מחברת "טלדור") רשאים להתחיל בניהול ההצבעה, גם ללא משקיפים.

 

מיקום הקלפיות:  מצ"ל טבלת שיבוץ הקלפיות של מחוז הקיבוצים, וטבלא של הקלפיות ברחבי הארץ. הערה: ניתן גם להצביע בכל אתר אחר בארץ. את פרטי האתרים ברחבי הארץ ניתן גם לראות באתר המפלגה: www.havoda.org.il .

 

הגוף הבוחר: מצ"ל פלט בעלי זכות הצבעה בקיבוצך. יעשה מאמץ לשלוח הודעות לבוחר ע"י המפלגה, כולל הסבר לגבי נוהל ההצבעה הממוחשבת. נבקש ליידע את החברים בכל אמצעי התקשורת בקיבוצך.

 

אופן ההצבעה בקלפי: בניגוד לשנים קודמות הפעם ההצבעה תהייה ממוחשבת, על-גבי מסכי מחשב שיוצבו מאחורי פרגודים. הדרכה תינתן במקום ע"י יו"ר הקלפי וסגנו, שהם נציגי חברת "טלדור" האחראית על הביצוע. בקלפי לא יהיו ספרי בוחרים, פתקים, מעטפות וארגזים ולא תתקיים ספירה עם סגירת הקלפי.

הפנייה להדמיה לגבי אופן ההצבעה הממוחשבת ניתן לראות באתר מפלגת העבודה.

 

ההצבעה:

1.               א.   בהצבעה למועמדי הרשימה הארצית יידרשו המצביעים לבחור במספר מועמדים, לא  פחות מ-5   ולא יותר מ-7.

ב.      בהצבעה למועמד/ת מחוז הקיבוצים יש לסמן מועמד/ת אחד בלבד. הגישו מועמדות:  ויז'נסקי נמרוד (עברון), נוקד אורית (שפיים).

ג.         בהצבעה למועמדי משבצות השריון (שכונות, עולים) יש לסמן מועמד/ת אחד   בלבד בכל משבצת או "פתק" לבן- נמנע.

ד.        ליו"ר הקלפי או לסגנו יהיו הנחיות לגבי נוהלי ההצבעה ע"פ התקנון. כמו כן באחריותם בלבד להקליד את שם המצביע, את מספר תעודת הזהות (מול תעודת הזהות שלו), ואין זה תפקיד מנהל האתר (חבר הקיבוץ שיושב בקלפי).

ה.       בכל מקרה בו חבר יתקשה, רק נציג החברה שהוא היו"ר או סגנו רשאים להדריכו בלבד. (בשום פנים ואופן לא להצביע במקומו).

ו.         תוכנת המחשב לא תאפשר הצבעה שגויה. ליד כל שם של מתמודד/ת תהייה גם תמונתו.

ז.       לנוחיות המצביעים, באתר ההצבעה בקלפי יהיה פלקט ודף הדרכה להצבעה הממוחשבת.

  1. יש להגיע להצבעה עם תעודה מזהה: תעודת זהות, רשיון נהיגה או דרכון, שהם נושאי תמונה וציון מספר תעודת הזהות של החבר/ה. ללא אחד מתעודות אלה, לא ניתן יהיה להצביע!.
  2. לא יימצא מאחורי הפרגוד אלא רק בעל זכות הבחירה. בוחר סומא או נכה יורשה להיכנס מאחורי הפרגוד עם מלווה שבא אתו בלבד.

 ועדת הקלפי המקומית (אתר הקלפי): מנהל האתר הוא חבר/ת קיבוץ, אשר תפקידו להיות ממונה על הפעלת הקלפי ותקינותה בלבד, בסיוע לנציגי חברת "טלדור" (היו"ר וסגנו) וויסות כתבי המינוי למשקיפים (תגיות), אשר יובאו ע"י היו"ר. מותר רק ל-3 משקיפים להיות נוכחים בו-זמנית.

מספיק רק 1 חבר/ה מהקיבוץ בקלפי לאורך כל היום. 

הישיבה בקלפי ללא תשלום.

 

כתבי מינוי: מצ"ל כתב מינוי עבור החבר שיישב בקלפי. יש למלא אותו כנדרש.

 

דיווח ביום הבחירות למטה הקיבוצים:

ביום הבחירות ייפתח במחלקה, החל מהשעה 09.30 ועד השעה 21.30 מטה בחירות של המחוז.

אנו מבקשים לעדכן אותנו על מהלך ההצבעה או על תקלות במהלך היום עם פתיחת הקלפי, בשעה 13.00 ובשעה 21.00.

הטלפון של המטה: 6925366- 03, 6925261- 03. פקס של המטה - 6925410- 03.

 

הטלפון לדיווח:   מאור הנר עד דגניה ב' (כולל)   6925416- 03

                        מהגושרים עד עברון (כולל)     6925280- 03

                        מעין המפרץ עד שפיים      6925400- 03

 

אנו רואים חשיבות עליונה במכסום השתתפות החברים בהליך ההצבעה. אשר על כן הנכם מתבקשים להמריץ את החברים להגיע, להצביע ולהשפיע. קיבוצים בהם לא מתקיים קלפי אנו פונים לארגן מספר הסעות במהלך היום.

 

נודה עבור פרסום הפרטים לחברים בכל אמצעי התקשורת בקיבוצך.

נשמח לעמוד לרשותכם ככל שנידרש.

 

                                                              בברכה

חניק מרשק - יו"ר ועדת הבחירות                                    חנה גלובינסקי - מזכירת ועדת הבחירות

2578279 - 052                                                             3251059- 052

 

הדרכה למנהלי האתר על אופן וצורת ההצבעה הממוחשבת בקלפיות, בקיבוצים ובארץ בכלל (החברים שיישבו בקלפי) ולמזכירי הסניפים, תתקיים ביום חמישי 27.11.08, משעה 17.000 בבית מפלגת העבודה, רחוב אורים 1, שכונת התקווה, תל אביב. חובה להגיע.

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית