בחירות למזכיר מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה
בחירות למזכיר מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה

15.9.08

 

לכבוד:

צירי/ות ועידה במחוז הקיבוצים

חברי/ות סניפי משנה במחוז הקיבוצים

 

שלום רב,

 

הנדון: בחירות למזכיר מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה

 

ע"פ תקנון הבחירות למועצות הסניפים וסניפי המשנה, עם תום הבחירות למועצות הסניפים וסניפי המשנה יש לבחור את מזכיר המחוז.

 

מועד הבחירות: מועצת המחוז, בישיבתה מיום 8.9.08 קבעה כי מועד הבחירות יהיה ביום ראשון 26.10.08.

 

ועדת הבחירות: ע"פ התקנון ועדת הבחירות תהייה אותה ועדה שהייתה בבחירות לוועידה ולמועצות סניפי המשנה. חניק מרשק, שהודיעה על התמודדותה, לא תהייה יו"ר הוועדה. במקומה אושר ההרכב: אסף כרמי - יו"ר, נבות ציזלינג - מ"מ, דוד דרומלביץ, מאיר ויזל, דורון פז, ולוולה, תמר שלוי - חברים, חנה גלובינסקי - מזכירת הוועדה.

 

הגוף הבוחר: כל חבר/ה במועצת המחוז (כל חברי/ות מועצות סניפי המשנה. מי שהוא רק חבר/ת ועידה אינו בעל זכות הצבעה).

 

מועמדות:

א.      רשאי/ת להגיש מועמדות כל מי שנבחר/ה למועצת המחוז/סניף בלבד.

ב.      המבקש/ת להגיש מועמדות יביא עמו חתימות ממליצים של לפחות 10% (35 חברים) מקרב הנבחרים/ות למועצת המחוז/סניף. ניתן לתמוך בהצגת מועמדות של יותר ממועמד אחד. (מצ"ל טופס).

ג.       הגשת המועמדות תעשה עד ליום 22.10.08, שעה 17.00 למשרדי המחלקה (פרטים בלוגו). לידיעתכם: המחלקה יוצאת לחופשת החגים מתאריך 29.9.08 עד 22.10.08 ניתן לפנות לאסף כרמי - יו"ר הועדה או לנבות ציזלינג - מ"מ.

 

שיטת הבחירות: הבחירות תהיינה אישיות וחשאיות. במידה ויהיה מועמד/ת אחד/ת בלבד, ועדת הבחירות המקומית תכריז עליו/ה כנבחר/ת. מועצת המחוז הנבחרת תאשרר החלטת הוועדה. (כאמור במפגש שיתקיים ב- 26.10.08).

 

בברכה

 

אסף כרמי - יו"ר הוועדה -  4704033 - 052

נבות ציזלינג - מ"מ יו"ר הוועדה - 2821449 - 052


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית