בחירות למועצות סניפי משנה, למזכירי סניפים ולצירי ועידה במחוז הקיבוצים
בחירות למועצות סניפי משנה, למזכירי סניפים ולצירי ועידה במחוז הקיבוצים

                                                                                                            11 יוני 2008

לכבוד:

נאמן/ה בקיבוץ – מפלגת העבודה, מחוז הקיבוצים

מזכיר/ה קיבוץ

                                                                                                           

שלום רב,

 

 

הנדון: בחירות למועצות סניפי משנה, למזכירי סניפים ולצירי ועידה במחוז הקיבוצים

 

 

בישיבת מחוז הקיבוצים ב – 28/5/08 הוחלט פה אחד כי המבנה הארגוני של המחוז ישונה לקראת הבחירות לסניפים ולועידה ה – 8, ומעתה הקיבוצים, או איגודי קיבוצים, יהפכו לסניפי משנה, וזאת על-מנת שנוכל לקבל יותר צירים חברי קיבוצים בבחירות לועידה ה – 8. המוסד לברור עתירות, פסק בדיון מיום 10.6.08 להכניס לספר הבוחרים הסופי את כל החברים "הכלואים"  שנגרעו מספר א'.

ע"פ לוח הזמנים, שאושר במפלגה הבחירות במחוז הקיבוצים תתקיימנה, ככל הנראה באותו היום, ביום ג' 15/7/08 למועצת הסניף ולצירי הוועידה בכל סניפי המשנה (הקיבוצים/איגודי קיבוצים), ע"פ המיפוי שאושר.

 

אשר על כן מהלך הבחירות הוא כדלקמן:

 1. זכאי לבחור ולהיבחר כל מי שהתפקד והוא רשום בספר הבוחרים של קיבוצו המצ"ל.
 2. ע"פ המבנה החדש יש לבחור בכל קיבוץ או איגודי קיבוצים את מועצת סניף המשנה. ההקצאה לא יותר מ – 11 חברים.
 3. מועצת סניף המשנה (11 חברים) תבחר את מזכיר הסניף, לא יאוחר מ – 8 ימים מתום הבחירות למועצת סניף המשנה (עד יום ג 22/7/08), ובתוקף תפקידו יהיה ציר ועידה.
 4. צירי הועידה, כפי שהוקצה ע"פ המפתח בתקנון הבחירות, ייבחרו באותו יום ה-  15/7 גם כן. לסניף שלכם הוקצו ____ צירים.

יוצא מכך:

 1.  הנכם נדרשים מיידית להעביר אלינו בפקס, בטופס המצ"ל, 3 חברי/ות ועדת קלפי מקומית, מתוכה 1 חבר/ה מרכז הועדה (יו"ר).
 2. ליידע את כל החברים/ות שהתפקדו והם בספר  בוחרים סופי (ספר ב') המצ"ל, על הגשת מועמדות והבחירות למועצת הסניף, למזכיר הסניף ולציר ועידה (מצ"ל הטפסים הרלוונטיים).
 3. בסניף משנה/קיבוץ בו לא יהיו יותר מ – 11 מתמודדים לא יתקיימו בחירות והם יאושרו ע"י ועדת הבחירות של המחוז והמפלגה. מעל 11 חברים יתקיימו בחירות.
 4. בסניף משנה/קיבוץ, בו לא יהיו יותר ממספר צירי הועידה שהוקצה – לא יתקיימו בחירות ואותם מועמדים יאושרו ע"י ועדת הבחירות של המחוז והמפלגה. מעל המספר שהוקצה יתקיימו בחירות.
 5. את המועמדות לחבר מועצת הסניף וציר ועידה יש להגיש אלינו ע"ג הטפסים המצ"ל לא יאוחר מיום שני ה- 16.6.08, שעה 16.00, כולל התשלום.
 6. כל מתמודד, ע"פ התקנון, צריך לשלם 50 ₪ עבור מועמדות למועצת הסניף. כמו כן   50 ₪ עבור מועמדות לציר ועידה,  באשראי או בצ'ק ולהעביר אלינו עד ל –16.6.08, שעה 16.00. נבקשך להעביר באשראי, למי שיש, (פרטים למילוי האשראי בטופס הגשת המועמדות) בגלל הלו"ז הצפוף.
 7. אבטחת ייצוג: 40% חברות, 15% צעירים, 15% גימלאים.

נשמח להבהיר כל שאלה. נא להפיץ מכתב זה לכל החברים שהתפקדו!

 

בקישור למטה - ישנה טבלת חישובים להקצאת צירים - מחוז הקיבוצים סניפי משנה 

 

 

בברכה

חניק מרשק                                           חנה גלובינסקי

יו"ר ועדת הבחירות                                  מזכירת ועדת הבחירות

2578279-052                                       3251059-052

 

לתשומת לבכם:

מכיוון שיש שביתה בדאר- נע ואיננו יודעים מתי תסתיים, נבקש לא לשלוח את הצ'קים בדאר! אלא להעביר אלינו ידנית!. ניתן גם להתארגן ברמת האזור ולהעביר אלינו במרוכז, לצורך כך אנא תהיו עמנו בקשר.

 

 

הקיבוצים בסניף משנה שלכם הם:

 

 

קיבוץ ראשי __________________ אחראי _________________ טל __________________

 

 

קיבוץ ______________________ אחראי _________________ טל ___________________

 

 

קיבוץ ______________________ אחראי _________________ טל ___________________

 

 

קיבוץ ______________________ אחראי _________________ טל ___________________

 

 

קיבוץ ______________________ אחראי _________________ טל ___________________

 

 

קיבוץ ______________________ אחראי _________________ טל ___________________

 

 

קיבוץ ______________________ אחראי _________________ טל ___________________

 

 

קיבוץ ______________________ אחראי _________________ טל ___________________

 

 

קיבוץ ______________________ אחראי _________________ טל ___________________

 

 

 

טופס פרטים לבחירות לסניפים

 

 

 

קיבוץ (סניף משנה)  ______________________    סה"כ הקצאה:    11

 

 

 

 מרכז בחירות:

 

שם _________________ ת.ז. __________________ נייד ______________________

 

 

כתובת מייל __________________________________________

 

 

 

 

1. יו"ר ועדת קלפי: שם _____________ ת.ז. _________________ נייד _______________ 

 

 

2. חבר ועדת קלפי: שם _____________ ת.ז. _________________ נייד _______________

 

 

3. חבר ועדת קלפי: שם _____________ ת.ז. _________________ נייד _______________

 

 

 

 

מיקום קלפי ______________________ טלפון בקלפי _________________________

 

 

                                                                                                            על החתום: _____________

 

 

הערה: להעביר בפקס דחוף! 

 

לטבלת חישובים להקצאת צירים - מחוז הקיבוצים - סניפי משנה - לחצו כאן

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית