לאחראים על הבחירות ליו"ר מפלגת העבודה - סבב שני
לאחראים על הבחירות ליו"ר מפלגת העבודה - סבב שני

  29.5.07

לכבוד:

אחראי/ת על הבחירות ליו"ר מפלגת העבודה במחוז הקיבוצים

 

שלום רב,

 

הנדון:  בחירות ליו"ר מפלגת העבודה - סבב שני

 

 

אנו נערכים, בזמן קצר ביותר, לסבב שני לקראת הבחירות ליו"ר המפלגה, שתתקיימנה: ביום שלישי 12.6.07.

המועמדים שעלו לסבב השני הם: איילון עמי וברק אהוד.

 

בראשית, רוצים אנו להודות לכל אחת ואחד מכם בקיבוצים ולדודו פדות- מנהל הבחירות במפלגת העבודה, על הנאמנות, המסירות והאחריות שלקחתם על עצמכם, בניהול מערכת הבחירות שהתקיימו ב- 28.5.07.

 

דברי יאנוש קורצ'ק מבטאים את אשר בלבנו אליכם: "אחים אנו בני ארץ אחת. מאחורינו דורות של גורל משותף - בטוב וברע- ודרך אחת משותפת וארוכה לכולנו".

 

אנו רואים בך כמי שאחראי/ת על הבחירות בקיבוצך גם בסבב השני. רק במידה וניווצר ממך להיות אחראי, יש דחוף ביותר לקבוע מחליף/ה ולדווח לנו על כך, בפקס, עד ליום ראשון 3.6.07. מצ"ל טופס.

 

להלן הנחיות כלליות:

 

 1. חברי ועדת הקלפי: עליך לאייש את תפקיד חברי הקלפי בקרב חברי קיבוצך. לכל מועמד צריך שיהיה נציג חבר מטעמו, במהלך כל היום. (נציג לאיילון עמי ונציג לברק אהוד). מצ"ל טופס. יש להעבירו אלינו, בפקס, עד ליום שלישי ה- 5.6.07!!!.
 2. הקלפיות ומיקומן: הקלפיות תוצבנה באותו מקום/קיבוץ, באותן שעות (08.30 עד 21.00). רק במידה והנכם נאלצים להעביר את מיקום הקלפי, יש לדווח לנו על כך עד ליום ראשון 3.6.07.
 3. נוהלי עבודת הקלפי: בדיוק כפי שהיו בסבב הראשון.
 4. פתיחת הקלפי: תעשה ע"י היו"ר ונציגי שני המועמדים. במקרה ובשעת פתיחת הקלפי, יגיע רק היו"ר וחבר אחד בלבד, ניתן יהיה לפתוח את הקלפי רק בשעה 08.45. במקרה ויגיע רק היו"ר, צריך יהיה אישור מיוחד מו. הבחירות המרכזית, והיא תשלח נציג נוסף מטעמה. שימו לב: על-מנת לא לשבש את מהלך הקלפי ולאפשר לחברים להצביע בבקר, חיוני לאייש את הקלפי עם שני חברים מעת פתיחת הקלפי!.
 5. יו"ר הקלפי: חיצוני ויאוייש ע"י המפלגה, כפי שהיה בסבב הראשון.
 6. כתבי מינוי: גם הפעם, יחולקו ע"י מטות המתמודדים ובאחריותם. במידה ולא יגיעו אליכם כתבי מינוי עד ליום שני 11.6.07, נבקש ליידע אותנו.
 7. לגבי קיבוצי עוטף עזה: הצבעה בקלפי, בינתיים ללא שינוי, כפי שהיה בסבב הראשון- יכולים להצביע בקיבוץ או בכל עיר בארץ, כל זמן שלא תתקבל הנחייה אחרת, הקשורה למצב הביטחוני באזור.

נודה עבור מילוי ההנחיות ובהקדם, הזמן קצר וחובה על כולנו לעמוד בלוחות הזמנים, כפי שנקבעו.

 

                                                 בברכה

 

                                  חניק מרשק               חנה גלובינסקי

                                  מזכירת המחוז            מזכירת המחלקה

                                  יו"ר ו. הבחירות במחוז

 

העתקים ל:

 1. דודו פדות- מנהל הבחירות במפלגה.
 2. ח"כ אורית נוקד.
 3. זאב (ולוולה) שור- יו"ר המחוז, מזכיר תק"צ.
 4. חברי ועדת הבחירות במחוז הקיבוצים.


טופס אחראי על בחירות ליו"ר מפלגת העבודה - סבב שני

 

(יש להעביר אלינו הפרטים רק במידה ואחראי/ת הבחירות מהסבב הראשון לא יוכל/תוכל למלא תפקיד זה)

 

 

 

קיבוץ:  _____________________

 

 

 

אחראי/ת על הבחירות בקיבוץ:    ___________________________

 

 

טלפון נייד:    ___________________________

 

טלפון בעבודה:  ___________________________

 

טלפון בבית:  ___________________________

 

פקס:                      ___________________________

 

אימל:    ___________________________           

 

 

 

להחזיר אלינו בפקס (מספר בלוגו) עד ליום ראשון 3.6.07.

 

 

 

טופס איוש חברי ועדת הקלפי – בחירות ליו"ר מפלגה- סבב שני 12.6.07

 

קיבוץ:  ___________________________

 

 

חברי ועדת הקלפי מטעם המועמדים בקלפי בקיבוצנו הם:

 

טל' נייד

תעודת זהות

שם משפחה

ופרטי

משמרת בקלפי

חבר/ה בקלפי

מטעם מתמודד

 

 

 

משמרת

 ראשונה

איילון

עמי

 

 

 

משמרת

שנייה

 

 

 

משמרת

ראשונה

ברק

אהוד

 

 

 

משמרת

שנייה

 

 

 

משמרת

שלישית

 

 

 

 

משמרת

רביעית

 

 

 

משמרת

שלישית

 

 

 

 

משמרת

רביעית

 

על החתום:  שם משפחה ופרטי  ___________________________

 

                        חתימה:                    ___________________________     

 

הערות:

חשוב למלא את הטלפון הנייד של החברים היושבים בקלפי, לצורך הקשר עם הקלפי, ביום הבחירות עצמו.

במידה והאיוש בקלפי יותר משתי משמרות, נבקש לציין זאת, עם כל הפרטים הרלבנטיים בטבלה.

נא למלא בכתב יד ברור את הפרטים.

 

 

להחזיר אלינו עד ליום  שלישי ה- 5.6.07.

מספר פקס בלוגו


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית