תוצאות הצבעה בקיבוצים לבחירות ליו"ר מפלגת העבודה 28/5/07 סבב ראשוןסופי >>> תוצאות הצבעה   בקיבוצים לבחירות ליו"ר מפלגת העבודה   28/5/07   >> סבב ראשון

שימו לב:

גיליונות התוצאות נפתחים בחלון חדש

יש גיליונות מרובים בכל קובץ


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית