הזמנה לישיבת ועדת בחירות ב-2.5.2007
הזמנה לישיבת ועדת בחירות ב-2.5.2007  

                                                                                                            29 אפריל 2007

 

חכ'

חברי ועדת בחירות ליו"ר מפלגה

מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה

 

 

שלום רב,

 

הנדון: ישיבת הוועדה

 

 

הנך מוזמן/ת לישיבת הוועדה ביום רביעי, 2/5/07  בשעה 18:00 במשרד המחלקה בתל אביב.

 

 

על סדר היום:

  1. דו"ח לגבי היערכות ואיוש הקלפיות בקיבוצים בהם מתקיים קלפי.
  2. דו"ח לגבי היערכות הקיבוצים בהם אין קלפי.
  3. ספר בוחרים של המחוז – דו"ח.
  4. היערכות ליום הבחירות ב–28/5/07 ולסיבוב שני, אם יהיה, ב–12/6/07.

 

חובה על כל אחת ואחד להגיע לישיבה.

 

בישיבה יחולק תקנון הבחירות, יש לשמור אותו עד תום הבחירות.

 

 

                                 בברכה

 

חניק מרשק                               חנה גלובינסקי

מזכירת מחוז הקיבוצים                מזכירת מח' פוליטית תק"מ

יו"ר מח' פוליטית תק"מ

 

  

העתק:

ח"כ אורית נוקד

זאב (ולוולה) שור – יו"ר מחוז ומזכיר תק"צ

דודו פדות – מנהל בחירות במפלגת העבודה


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית