ספר בוחרים ב' של הקיבוצים
ספר בוחרים ב' של הקיבוצים

11.4.2007

לכ'

אחראי/ת מפקד ופעיל פוליטי בקיבוץ

 

 

שלום רב,

 

א. מצ"ב פלט  ספר בוחרים ב' של קיבוצך, שהוא הספר הסופי של מתפקדי מפלגת העבודה לבחירות ליו"ר המפלגה.

 

ב. קיבוצים שהגישו ערעור על ספר בוחרים א' מתבקשים לבדוק, שאכן הערעור התקבל והחברים מופיעים בספר, וזאת על אף שלא ניתן, ע"פ התקנון, לערער שוב. ספר זה הינו סופי. בכל מקרה נבקשך לידע אותנו היכן שעדיין נותרה בעייה.

 

ג. נבקשך לשמור את הפלט המצורף (ספר בוחרים ב'), המהווה חומר גלם לועדת הבחירות והקלפי המקומית, להיערכות לקראת הבחירות ליו"ר, שייתקיימו כאמור ב – 28/5/07.

 

ד. קיבוצים שמתקיימת בהם קלפי, ועדיין לא סיימו את איוש הקלפי, מתבקשים לעשות זאת בהקדם, עד 29/4 ולהעביר אלינו בפקס – 6925410-03.

 

ה. קיבוצים שאין בהם קלפי, ועדיין לא העבירו את פרטי האחראי על הבחירות בקיבוץ, מתבקשים להעביר אלינו בפקס עד 29/4.

 

ו. אם אינך אחראי/ת על הבחירות בקיבוצך, נא להעביר עותק מהפלט לאחראי/ת על הבחירות.

 

 

                                   בברכה ותודה

 

חניק מרשק                                    חנה גלובינסקי

מזכירת מחוז הקיבוצים                    מזכירת מח' פוליטית תק"מ

יו"ר מח' פוליטית תק"מ

 

 

העתק:

ח"כ אורית נוקד

זאב (ולוולה) שור – יו"ר מחוז הקיבוצים מזכיר תק"צ

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית