הנחיות לאיוש הקלפי בקיבוצך - בחירות ליו"ר מפלגת העבודה
הנחיות לאיוש הקלפי בקיבוצך - בחירות ליו"ר מפלגת העבודה

15.3.2007 

לכבוד:

אחראי/ת  על הבחירות ליו"ר מפלגת העבודה

במחוז הקיבוצים

 

 

שלום רב,

 

 

הנדון: הנחיות לאיוש הקלפי בקיבוצך - בחירות ליו"ר מפלגת העבודה

 

 

ביום שני 28.5.07 יתקיימו בחירות ליו"ר מפלגת העבודה.

 

ועדת הבחירות המרכזית של המפלגה אישרה לקיים קלפי בקיבוצך.

 

להלן מספר הנחיות לארגון:

 

  1. שעות פתיחת הקלפי: בכל הארץ הקלפיות תיפתחנה  בשעה 08.30 ותינעלנה בשעה 21.00.
  2. תפקיד יו"ר הקלפי: היו"ר ימונה ע"י ועדת הבחירות המרכזית של המפלגה (ולא מינוי ע"י הקיבוץ). בבקר הבחירות יגיע היו"ר עם כל הציוד הרלבנטי להפעלת הקלפי, כמו: פתקי הצבעה, מעטפות, פרוטוקול, פרגוד, ארגז הקלפי ועוד.
  3. תאום מוקדם טלפוני ייעשה בין נציג החברה המאיישת את תפקיד היו"ר בקלפי בקיבוצך לבינך- כמי  שאחראי על הבחירות בקיבוץ.
  4. חברי ועדת הקלפי: עליך לאייש את תפקיד חברי הקלפי מקרב חברי קיבוצך. לכל מועמד צריך שיהיה נציג-חבר מטעמו.
  5. כתבי מינוי לחברי הקלפי: חברי ועדת הקלפי מקיבוצך יהיו נציג של כל מועמד, והם יקבלו כתבי מינוי חתומים ע"י המורשה מטעם המועמד אותו הם ייצגו.
  6. פתיחת הקלפי בבקר הבחירות: הקלפי תיפתח בתנאי שיהיו, בנוסף ליו"ר, לפחות 2 חברי ועדת קלפי (נציגי המתמודדים). במידה ואין מספר מינימלי זה, יש להתקשר לוועדת הבחירות של המחוז במשרדי המחלקה הפוליטית (אנו ניידע אותך לקראת הבחירות לגבי פרטים לקשר ונהלים נוספים), ואנו ניידע ונפעל מול ועדת הבחירות המרכזית.
  7. הישיבה בקלפי ללא תשלום.

 

נבקשך להעביר אלינו את רשימת חברי הוועדה בקלפי, שהם נציגי המועמדים, עד ליום ראשון 29.4.07, בספח המצ"ל, באמצעות הפקס (מספר בלוגו).

 

הנחיות נוספות, ככל שנידרש, נשלח אליך בהמשך.

 

 

                       בברכה

 

חניק מרשק                   חנה גלובינסקי

מזכירת המחוז                 מזכירת המחלקה

יו"ר המחלקה     

 

 

העתקים:

דודו פדות - מנהל הבחירות, ראש צוות מזכ"ל

ח"כ אורית נוקד

זאב (ולוולה) שור - יו"ר המחוז, מזכיר תק"צ

 


 

קיבוץ:     __________________________

 

 

חברי ועדת הקלפי מטעם המועמדים בקלפי בקיבוצנו הם:

 

טלפון נייד

מספר תעודת זהות

שם משפחה ופרטי

משמרת בקלפי

חבר בקלפי מטעם מתמודד

 

 

 

 

ראשונה

איילון עמי

 

 

 

 

שנייה

 

 

 

 

ראשונה

ברק אהוד

 

 

 

 

שנייה

 

 

 

 

ראשונה

יתום דני

 

 

 

 

שנייה

 

 

 

 

ראשונה

פז-פינס אופיר

 

 

 <