היערכות לקראת הבחירות ליו"ר מפלגת העבודה שתתקיימנה ב-28.5.07
היערכות לקראת הבחירות ליו"ר מפלגת העבודה שתתקיימנה ב-28.5.07

                                                                                                                        11.2.2007

לכבוד:

מזכיר/ה בקיבוץ

פעיל/ה פוליטי/ת למפלגת העבודה בקיבוץ

 

שלום רב,

 

הנדון: היערכות לקראת הבחירות ליו"ר מפלגת העבודה שתתקיימנה ב-28.5.07

 

במסגרת ההיערכות לקראת הבחירות, הרינו ליידע אותך כי עפ"י החלטת המפלגה בקיבוצך תהיה קלפי.

 

לשם כך נבקש להעביר אלינו עד לתאריך 8.3.07  את הפרטים הבאים:

 

 

קיבוץ:   _____________________________

 

 

אחראי/ת  על הבחירות בקיבוץ :   ________________________       

 

 

טלפון נייד:           ____________________________    

 

 

טלפון עבודה:  ____________________________                    

 

 

טלפון בית:      ____________________________

 

 

פקס:               ____________________________

 

 

אי-מייל:  ______________________________________________________________

 

 

מיקום הקלפי בקיבוץ יהיה ב:     __________________________________

 

 

טלפון בקלפי:     ____________________________________

 

                        

                                                                                         בברכה

                                                                  חניק מרשק                         חנה גלובינסקי

                                                                  מזכירת המחוז                     מזכירת המחלקה

                                                                  מנהלת המחלקה                   

    052-2578279                    052-3251059                                                                 

 

נא למלא בכתב יד ברור ולהחזיר אלינו בפקס או באימל – פרטים בלוגו


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית