סיכום ישיבת וועדת הבחירות של המשמרת הצעירה 1.5.2014

4.5.2014

פרוטוקול ישיבת וועדת הבחירות 1/5/2014

 

ההחלטה נערכה בכתב - חברי הוועדה - גלעד רבינוביץ, שני אשכנזי, עדי גלעד, יואב רבינוביץ, יותם ברום

 

להורדת מסמך ההחלטות בקובץ פידיאף - לחצו כאן

 

מתוך חמשת חברי הוועדה 4 הצביעו בעד הלו"ז המעודכן יחד עם הבעת מורת רוחנו והסתייגותנו מכך שהבחירות לא מתקיימות במועד שנקבע בתחילה ותאריך הבחירות לסניפים ולוועידה נכפה.

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית