סיכום ישיבת משמרת צעירה מחוז הקיבוצים - 2.8.2007
סיכום ישיבת משמרת צעירה מחוז הקיבוצים - 2.8.2007

השתתפו:

חניק מרשק  (מזכירת מחוז הקיבוצים), דורון פז (מזכיר משמרת צעירה), ארי שנער (יגור),  מורן כרמלי (יטבתה), אלעד דרך (גבעת חיים מ), גלעד נתן (מרום גולן), אלעד שחורי, (מרום גולן), ברק ויצמן (גבע), ניב כהן (עין המפרץ), שימי בר און (שפיים), שחר ורד (מגל).

 

סדר יום:

1. שנת הפעילות 2008-2007  במחוז ובמשמרת הצעירה.

2. מפקד צעירים מהקיבוצים  במחוז (3.08-3.07).

3. בחירות למוסדות המפלגה.

 

1. שנת הפעילות 2008-2007  במחוז ובמשמרת הצעירה:

חניק הציגה את הפעילויות בשנה הקרובה במחוז, לאחר האירועים בפריימריס האחרון, שפרצו לתקשורת והציגו את מחוז הקיבוצים באור שלילי, רואה חניק חשיבות רבה בפעילות משותפת  עם מזכירי הסניפים של המפלגה ועם מגזרים שונים במפלגה: תא וותיקי מהפלגה, תא חברות, מחוזות ומשמ"צ ארצי.

הכוונה לקיים מפגשים, ימי עיון וסדנאות.

 

דורון הציג את תוכנית העבודה של המשמרת הצעירה בשנה הקרובה, תוך שימת דגש על חשיבות מפקד של צעירים בקיבוצים, וכניסת צעירים מהקיבוצים לחברות במוסדות המפלגה.

פעילויות מתוכננות- סוף שבוע של סמינר צעירים בנושא חברה וכלכלה, יום עיון בנושא "מנהיגות צעירה", מפגש בערבה ביום שישי בצוהריים, סיור לאורך הגדר בשיתוף עם "יוזמת זנבה", מפגש תקופתי של המשמרת הצעירה במחוז, התארגנות ומעורבות בבחירות ליו"ר משמרת צעירה ארצי.

 

2. מפקד חברים צעירים מהקיבוצים במחוז:

למרות האילוצים בהם אנו עומדים השנה, יש רצון לעשות מפקד צעירים כמה שיותר גדול בקיבוצים, על מנת ליצור תשתית של צעירים בקיבוצים, בפריסה רחבה ככל שניתן.

כל רכז אזור יעשה את עבודת המפקד באזור שלו, דורון וחניק יעזרו היכן שאפשר.

דורון שלח לכל המשתתפים בפגישה את רשימת חברי מפלגת העבודה בקיבוצים בשנה האחרונה, על מנת שלכל רכז אזור תהיה הרשימה באזור שלו ובכלל של התנועה הקיבוצית.

כמו כן הצוות יתכנס ויוציא דף מסרים בנושא: "למה לצעירים בקיבוצים להתפקד למפלגת העבודה?"

 

3. בחירות במוסדות המפלגה:

דורון הציג את דעתו בדבר החשיבות של כניסת צעירים כחברים במוסדות המפלגה.

כאשר יתקיימו הבחירות למוסדות המפלגה דורון יהיה אחראי לארגן את הצעירים להגשת מועמדות וכניסה למוסדות המפלגה, בהתאם לשיריון המקומות לצעירים על פי חוקת המפלגה (15%).

כל חברי המשמרת הצעירה הביאו את רצונם להיבחר למוסדות המפלגה.

 

 

סיכם: דורון פז, מזכיר המשמרת הצעירה בתק"ם

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית