טופס הגשת מועמדות ציר לוועידת המשמרת הצעירה במחוז הקיבוצים במפלגת העבודה
טופס הגשת מועמדות ציר לוועידת המשמרת הצעירה במחוז הקיבוצים במפלגת העבודה

 

21.3.2007

 

אני מבקש/ת להציג את מועמדותי כחבר/ה בוועידת המשמרת הצעירה הארצית, במפלגת העבודה, כנציג/ת מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה.

 

 

שם משפחה ופרטי:    ______________________________

 

 

מספר תעודת זהות:   ______________________________

 

 

תאריך לידה (יום, חודש, שנה):   ______________________

 

 

קיבוץ:     ________________________

 

 

 

את הטופס יש להחזיר עד לתאריך 10.4.2007, למשרדי  המחלקה בפקס (מספר בלוגו), שעה 10.00 בבקר.

 

יש לוודא הגעת הפקס (טלפונים בלוגו). משרדי המחלקה יהיו סגורים לרגל חופשת פסח מתאריך 1.4.07 ועד לתאריך 9.4.07.


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית