סיכום פגישה - משמרת צעירה מחוז הקיבוצים - 20.3.07
סיכום פגישה - משמרת צעירה מחוז הקיבוצים - 20.3.07

21.3.2007

 

משתתפים:

משמ"צ ארצי מפלגה – ערן חרמוני יו"ר  משמ"צ ארצי, מעיין עמודאי- מ"מ.

משמ"צ מחוז הקיבוצים - דורון פז- מזכיר משמ"צ מחוז, ערן ברקוביץ – פעיל במשמ"צ במחוז, חניק מרשק - מזכירת המחוז.

 סדר היום:

  1. בחירות לראשי סניפים ומחוזות במשמ"צ – בחודש מאי 2007:

במחוז הקיבוצים התקיים הליך בחירות לבחירת מזכיר למשמ"צ. היה מועמד אחד- דורון פז (מגל) אשר אושר ע"י ועדת הבחירות המרכזית של המשמ"צ, בתאריך 5.3.2007.

 

  1. בחירות לויעדת משמ"צ ארצי – הגוף העליון של המשמ"צ:

א.      למחוז הקיבוצים הוקצו 12 נציגים, עם אופציה ל-15 נציגים.

ב.      המועד להגשת מועמדות עד 15.4.07. ניתן יהיה להעריך בכמה ימים.

ג.    במידה ומספר המועמדים יהיה זהה למספר המוקצה, לא תתקיימנה בחירות, וועדת הבחירות המרכזית של המשמ"צ תאשר אותם.

ד.     במידה ויש מועמדים יותר מהמספר שהוקצה למחוז, יש לקיים בחירות.

ה.     הגוף הבוחר: כלל המתפקדים עד גיל 35 כולל במחוז לשנת 2006.

ו.    הבחירות צריכות להתקיים במקום מרכזי, לחילופין ניתן לקיים במספר מוקדים: בצפון, במרכז ובדרום.

ז.     סוכם כי נציגי המחוז ברשימה המרכזית, בתוקף תפקידם יהיו: דורן פז- מזכיר משמ"צ במחוז, ערן ברקוביץ- יו"ר משמ"צ בתע"צ.

ח.   על-מנת שניתן יהיה ליידע את הצעירים בקיבוצים, תפורסם מודעה בעיתונות הקיבוצית.

 

דורון וחניק נתנו סקירה על תוכנית עבודת המשמ"צ במחוז: בארגון והעצמת המחוז בקרב הצעירים חברי קיבוצים, איתור צעירים שיתמודדו על חברותם במוסדות המחוז לקראת הבחירות למוסדות שמתוכננות להתקיים במהלך 2007, בניית תוכנית ופעילות שתעסוק בתכנים ערכיים, אידיאולוגיים ובנושאים המעסיקים את הצערים.

 

הייתה הסכמה לגבי העמקת הקשר ושיתופי פעולה בין צעירי המחוז לבין צעירי המשמ"צ בארצי: השתתפות במפגשים, בישיבות ובפעילויות שוטפות.

 

מוצע לקיים מפגש של מזכירות משמ"צ ארצי באחד מהקיבוצים, בהשתתפות צעירים מהמחוז ולקיים פעילות משותפת ביום זה.

 

תתקיימנה פגישות סדירות, אחת לחודש או בהתאם לצורך, בין דורון לערן, במידת הצורך ישתתפו חברים נוספים. כמו-כן דורון מקיים מפגשים עם פעילים מהמשמ"צ הארצי.

 

 סיכמה חניק

 

העתקים ל:

השר ח"כ איתן כבל - מזכ"ל המפלגה.

ח"כ אורית נוקד.

זאב (ולוולה) שור - יו"ר המחוז, מזכיר תק"צ.

למשתתפים.

 

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית