סכום מפגש מחוז (צירי ועידה) בחירות למוסדות ותפקידים במפלגה מ-31.7.2016

 

 

סיכום מפגש צירי ועידה 9 - במחוז הקיבוצים - 31.7.16

למפגש הוזמנו רק צירי ועידה, השתתפו כ-60 חברים.

מוזמנים נוספים: ח"כ יצחק (בוז'י) הרצוג - יו"ר המפלגה.

סדר היום:

לוחות הזמנים למתווה פנים מפלגתי לבחירות ולכינון מוסדות למפלגת העבודה (אחד מסעיפים שעל סה"י) - כפי שמצוע ע"י מזכירות לשכת המפלגה.

חניק:

נתנה סקירה על המהלכים והתהליכים לגיבוש הצעת יו"ר ומזכ"ל המפלגה, כפי שאושרה במזכירות לשכת המפלגה והנימוקים לקבלת ההחלטה.

ניר מאיר- יו"ר המחוז, מזכיר תק"צ:

מסר דו"ח בנוגע לפגיעה בקיבוצים, כפי שמסתמן בחוק ההסדרים לקראת תקציב 2017-2018, ואת עמדת התנועה הקיבוצית, הקיבוץ הדתי ותנועת המושבים: בחקלאות, ברשות המיסים ועוד. אודות המאבק המתקיים למנוע את רוע הגזרות המוצעות. קורא לצירי הועידה מהמחוז, לפעילים ולנבחרים מסיעת העבודה והמחנה הציוני להתגייס לשינוי רוע הגזירות. אי כניסת המחנה הציוני לממשלה פגע קשות בקיבוצים אשר הפכו מאז לשק החבטות של שר האוצר והממשלה. "מדיניות הטוהר" של רבים מאתנו (אי כניסה לממשלה) פוגעת למעשה ביכולת ההישרדות שלנו. סעיף 14 חודש לבחירת יו"ר אינו רלבנטי ויש לשנותו. קורא לעזוב את המחנאות והקרבות ולתמוך בהצעת היו"ר והמזכ"ל.

ח"כ יצחק הרצוג - יו"ר המפלגה:

בהתייחס לקריאה של ניר מאיר- קביעת מועד לבחירת יו"ר מפלגה לסוף שנת 2016 עלולה לפגוע במאבק על תקציב המדינה וחוק ההסדרים. השטח דורש וקורא לקיים קודם לכל בחירות למוסדות, אשר חלקם בוטלו בתקופת יחימוביץ. מזכירות הלשכה, לאחר בחינה ובדיקה, מביאה הצעה, וזאת לאחר ניסיונות כושלים להגיע לפשרות. בנוסף יש לקחת בחשבון  את מועדי הבחירות בהסתדרות (5.17). נקבע מתווה לכל מערכות הבחירות אשר לוקחים כשנה. במידה ויוקדמו הבחירות לכנסת- לו"ז ישתנה בהתאמה. מצבה הכספי של המפלגה משופר והשטח והסניפים עובדים. יוצא כנגד תרבות ההתנהגות הפנימית וקורא לפחות אלימות וגסות ושינוי השיח. שלי החרימה את ישיבות הסיעה ופועלת בסגנון בוטה תחת מעטה דמוקרטי, המקנה כלים למתנגדים למפלגה. הירידה בסקרים היא זמנית, ונובעת מהסגנון וההתבטאויות של חלק מהחברים.  מאמין שחברי מחוז הקיבוצים רואים את טובת המפלגה ועל כן קורא לאמץ את הצעתו. זהו מהלך מקיף המאפשר גם לכוחות חדשים להצטרף למפלגה ולהתמודדויות וללא מחטף. נתן הסברים ונימק את כישלון המו"מ לכניסה לממשלה.

בנוגע לביטול סעיף 14 לחוקה (שינוי במועד בחירת יו"ר למפלגה)- עלה בועדת עג'מי אך לא התקבל.

מבין את הסכנות שהתנועה הקיבוצית חשופה להן. סיעה של 24 מנדטים חייבת וצריכה להילחם בכל הקשור לפגיעה בחקלאות, במיסוי הקיבוצים ועוד- כפי שהיה בשנת התקציב החולפת. מטפל בסוגיית המיסוי מול שר האוצר וזה אף עלה במו"מ הקואליציוני שכשל.

ח"כ איתן ברושי:

תומך בהצעת היו"ר והמזכ"ל על-מנת לאפשר למפלגה להיערך נכון ולאפשר צירופם של כוחות חדשים ונוספים, כולל להנהגתה. כעת אין זה זמן מתאים לבחירת יו"ר למפלגה, אלא המועד הנכון להגדרת תעודת הזהות של המפלגה, גבולותיה האידיאולוגים וארגון המוסדות מחדש. המטרה היא החלפת השלטון ולא ניצחון בפריימריז של יו"ר זה או אחר. המפלגה חייבת את הזמן על מנת לחזור לעצמה, ויש לאפשר לגבש דרך ורעיון שעל פיהם נוכל לבחור את היו"ר הבא.

 

מתוך סבב דברי המשתתפים- בעד הצעת היו"ר והמזכ"ל ונגדה:

תמיכה בהצעה:

ü      מתקיים מצעד אבסורדי נגד היו"ר וההצעה המוצעת, על אף ההבנה שיש לשנות את סעיף 14 לחוקה (מתייחס למועד בחירת יו"ר למפלגה). פנייה לחברים לא לשתף פעולה עם הסגנון הבוטה והאלים.

ü      הביטויים המושמעים ע"י נבחרים וחברי מפלגה פוגעים במעמדה וקבלתה בקרב הציבור, חבורת "צדקנים" הפועלת תחת מעטה של "דמוקרטיה".

ü      הסגנון האלים גרם לשינוי העמדה והחלטה לתמוך בהצעה המובאת ולא להתנגד לה.

ü      בכוחנו לקבוע ולשנות את העתיד. 3 מרכיבים לכך: מנהיגות, אידיאולוגיה וארגון- אנו בבעיה במכלול הנושאים הללו, ולכן דרושה שנה כדי להתארגן ולהיערך היטב לנ"ל.

ü      אם לא תתקבל היום הצעת היו"ר- זוהי התרסקות. קבלתה- מהווה סיכוי.

ü      המתווה, לו"ז וההתמודדות המוצעים הם דמוקרטיים ויש לתמוך במתווה המוצע.

ü      עלינו לבוא בחשבון עם מי שביטל והרע למחוז לעומת מי שתמך ושיפר את מעמדו של המחוז.

ü      תמיכה בהרצוג מול קבוצת הח"כים שיתמודדו לראשות המפלגה, אשר חלקם מתנגדים להצעה.

ü      ועידת המפלגה סוברנית לקבל החלטות כולל את המתווה המוצע. תרצה הועידה- תקבל החלטה על שינוי המועד המוצע.

ü      נגד קיום בחירות במועד מוקדם, יש לאפשר להרצוג שנבחר ועושה עבודה נכונה להמשיך ולהנהיג את המפלגה עד למועד מאוחר יותר שייקבע ע"י הועידה.

ü      תמיכה קודם כל בקיום מערכת הבחירות למוסדות המפלגה- חיוניות להחזרת הרלבנטיות של המוסדות ובניית מבנה ארגוני ותהליך קבלת החלטות, שיהוו בסיס להתנהלות המפלגה שהיא מפלגה דמוקרטית.

נגד תמיכה בהצעה:

ü      לא משנים כללי משחק באמצע התהליך. יש לשנות סעיף 14 החל מהפריימריז הבאים לראשות המפלגה.

ü      הקדמת מועד הבחירות כפי שמוצע יאפשר הבראת המפלגה שמצבה בקרב הציבור לא טוב. הפכנו ללא רלבנטיים ועל כן יש לקיים חילופים בהנהגה.

ü      עיקר כוחנו באחדות ובחיבורים- לא נעשה מספיק ע"י היו"ר הנוכחי. הרצוג וייתר המתמודדים (כפי שמופיע בתקשורת) אינם מהווים פוטנציאל לשינוי המגמה להחלפת השלטון.

ü      לחברים שהתפקדו הובטחה התמודדות עד סוף השנה, דחייה משמעותה הפרת ההבטחה.

ü      על אף התמיכה בהרצוג כמועמד, צריך היה לקבוע מועד לבחירות ליו"ר עד סוף 2016.

דברי החברים - כללי:

ü      התנועה הקיבוצית הינה תנועה ערכית, והיא נאבקת על קיומה מול פוליטיקאים ורגולציה. תמיכת נבחרי המפלגה והעומד בראשה עומדים היום למבחן. קיים חשש מקריסה של קיבוצים רבים (רובם בפריפריה) לאור ההצעות המוצעות בתקציב המדינה.

ü      המחוז הינו (כמו המפלגה) גוף דמוקרטי, החברים מתפקדים ברובם למפלגה ולא למנהיג זה או אחר. ולכן הדמוקרטיה אינה תחליף לדמגוגיה. משיחות עם חברים המריבות לאחרונה מקשות על הזדהות עם המפלגה ומרחיקות את פוטנציאל החברים להתפקד למפלגה. 

ü      גיוס המפלגה למאבק של הקיבוצים, להם תרומה לאיכות המדינה ולציונות. יש לדאוג לחיסול אלו הפועלים לשינוי הנושאים בתקציב ובכלל.

ü      מדברי ניר מאיר חשוב שנבין כי יש חשיבות למעורבות גורמים מפלגתיים ופוליטיים במאבק של הקיבוצים. זוהי עת סכנה לא רק לתנועה הקיבוצית אלא למדינת ישראל.

ü      המפלגה חייבת לחזור ולומר מהו חזונה- לזה יצטרפו אנשים נוספים. יש לגייס למפלגה גופים נוספים. החלפת השלטון גם מתוך דאגה לקיומם של הקיבוצים.

 

הצעה להחלטה:

מחוז הקיבוצים קורא לתמוך בהצעת היו"ר ומזכ"ל המפלגה ולאשר את לוחות הזמנים לבחירת המוסדות וממלאי תפקידים במפלגה, כפי שאושרו במזכירות הלשכה.

בעד ההצעה-     31

נגד ההצעה-       4

נמנעים-             2

 

                                                                                    סיכמה חניק

 

 

 

 

 

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית