הזמנה לכינוס השדולה לחיזוק האזרחים הוותיקים בנושא מאבק הביטוח הסיעודי

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית