סיכום חוג חוק ההסדרים - מפגש מחוז הקיבוצים בנושא תקציב המדינה 2015-16

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית