פרוטוקול ממפגש מועצת מחוז הקיבוצים מ-28.8.2015

 

סיכום מפגש מועצת מחוז הקיבוצים מתאריך 28.8.2015

     

במפגש השתתפו כ-80 חברות וחברים.

 

משתתפים נוספים: ח"כ יצחק הרצוג- יו"ר מפלגה, ח"כ איתן כבל, ח"כ עמר בר לב, ח"כ איציק שמולי, ח"כ עמנואל טרכטנברג, אבו וילן- מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל.

  

סדר היום:

   

1.      בחירת יו"ר למחוז הקיבוצים - אשרור ניר מאיר - מזכיר התנועה הקיבוצית הנבחר:

א.      חומר רקע והסברים נשלחו לחברים עם ההזמנה למפגש.

ב.      חניק נתנה הסברים בכל הקשור לקבלת ההחלטה ע"פ חוקת המפלגה (סעיפים 118, 215), החלטות קודמות של המחוז, הנימוקים להצעה, הגוף הבוחר, נוהל ההצבעה ועוד.

ג.       התייחסות החברים הבאים (בעד ונגד ההצעה): ח"כ איתן ברושי, זאב ולוולה שור, ישראל סלע, יונה אייל-ג'ונג'ה, יואל מרשק, מרקו סרביה.

ד.      ישראל סלע ביקש להוריד את הצעתו, שהועלתה במהלך הדיון וטרם ההצבעה: יו"ר התנועה לא יהיה יו"ר המחוז.

  

            הוחלט:

  

1.      מחוז הקיבוצים בוחר יו"ר למחוז.

2.      מאשררים את הנוהל לפיו מחוז הקיבוצים מחליט כי מזכיר התנועה הקיבוצית, שהינו חבר במפלגת העבודה ויאושר כחבר במוסדותיה- יכהן מתוקף תפקידו כיו"ר מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה.

 

            בעד - רוב קולות החברים, נגד - 1, נמנע - 0.

  

ניר מאיר: התנועה הקיבוצית היא תנועה פלורליסטית, ויש לה מקום למגוון דעות פוליטיות. לאחר בחירתו וכניסתו לתפקיד הבין את גודל ההשפעה הפוליטית שיש לתנועה ולמזכיר התנועה, ואת החשיבות בכהונת מזכיר התנועה כיו"ר למחוז הקיבוצים במפלגת העבודה, על אף דבריו טרם בחירתו. מודה לחברים על האמון והבחירה.

 

2.      תקציב 2015-2016:

התקיימו קבוצות דיון בנושאים הבאים, ובהשתתפות הח"כים הבאים:

התיישבות, חקלאות ובנייה - ח"כ איתן ברושי- חבר בו. החינוך תרבות וספורט ומ"מ בו. הכספים, אבו וילן- מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל.

יוקר המחייה והדיור - ח"כ עמנואל טרכטנברג - חבר בו. הכספים, ח"כ איציק שמולי- חבר בו. הרווחה ובו. החינוך התרבות והספורט.

חוק ההסדרים ורפורמות ושינויים במשק- ח"כ איתן כבל- יו"ר ועדת כלכלה.

תקציב הביטחון והשפעתו על המצב הביטחוני וצה"ל- ח"כ עמר בר לב- חבר בו. חוץ וביטחון. חומרים מהחוגים יפורסמו בהמשך.

    

3.       מפגש במליאה עם ח"כ יצחק הרצוג- יו"ר המפלגה והאופוזיציה:

סכום הדיון עם הרצוג יפורסם בהמשך.

 

סיכמה: חניק מרשק

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית