סכום מפגש צירי ועידה מחוז קיבוצים - 14.12.2014

 

 

סיכום מפגש צירי ועידה מחוז קיבוצים - 14.12.2014

 

במפגש השתתפו כ-60 צירים/ות.

מוזמן: ח"כ חיליק בר - מזכ"ל המפלגה

 

על סדר היום:

אישור הצעות המפלגה בנוגע לפריימריס- רשימת חברי הכנסת של העבודה לכנסת ה-20.

 

חניק מרשק:

נתנה סקירה על המשמעויות הנובעות מהתקנון המוצע ובהתייחס למשמעויות הנוגעות למחוז הקיבוצים. דו"ח על עבודת הצוות למבנה ארגוני במפלגה (לא הספיק להגיע לקבלת החלטות על בחירות בפריימריס). סקירה על פעילות צוות ההתייעצות של המחוז והפגישות שהתקיימו עם יו"ר המפלגה הרצוג עד כה. הוקרא מכתב שנשלח ליו"ר המפלגה המתייחס להפרדת מחוזות ההתיישבות (קיבוצים ומושבים) ומיקום ברשימה. סכום ההתפקדות במחוז עד כה וביחס לשאר המחוזות במפלגה.

 

ח"כ חיליק בר:

לטענתו סעיף 150 בחוקת המפלגה (המפתח לחישוב וקביעת מקומות המחוזות) בוטל ב-30.10.12 (בתקופת יחימוביץ). האיחוד עם מפלגת התנועה מביא יותר מנדטים (לפי הסקרים כ- 24 ), ועל כן לפחות עד למקום 20 המקומות הם ריאליים. לסקטורים של ההתיישבות מוקצים מקומות ריאליים (15 ו-18) בנוסף כפיצוי למחוז הקיבוצים- במידה וייבחר נציג ההתיישבות במקום הגבוהה ממקום 15 (12 למשל) נציג הקיבוצים/מושבים שייבחר במקום ראשון במחוזו ישובץ במקום 15 ולא 18 (כפי שהיה בפריימריס הקודמים). ההצעות והשינויים בתקנון הם תוצאה של אילוצים ודרישות מכלל המגזרים במפלגה. חשוב לייצר אחדות ולא מריבות. יו"ר המפלגה מוכן להתחייב שבמידה ונקים ממשלה ונקבל את משרד החקלאות - משרד זה יינתן לקיבוצים.

בנוגע לתפקידו כמזכ"ל: כהונתו הוארכה בועידה. לא ייתן ידו לביטול שריון למזכ"ל. השריון לא יאפשר למזכ"ל לנהל את המפלגה (יהיה עסוק בבחירתו). מציע למחוז להציג מועמד מטעמו לתפקיד המזכ"ל.

מבקש מהמחוז לתמוך בסדר היום המוצע בועידה, כולל בתקנון הבחירות לפריימריס.

 

איתן ברושי:

ראשי המחוז פעלו לאורך השנה לקדם את המחוז בכל הקשור לפריימריס ולנושאים נוספים הקשורים למפלגה ולמחוז. עלינו לחזור לרצף של תפקידים ואחריות בהנהגת המפלגה והמדינה. מיקום המושבים נובע מלחצים פנימיים הכוללים הסכמים בין כוחות שונים במפלגה. הניסיון להצמיד אותנו למושבים הרחיק את מקומנו ברשימה. עלינו לנצח את המתמודד מהמושבים בכל הדרכים האפשריות. הבעיה שלנו מי יביא לנו את הקולות ברחוב העירוני. עלינו לדרוש את תיק החקלאות במידה והוא יהיה בידי העבודה. עדיין לא קיבל החלטה האם יגיש מועמדות.

 

סכום סבב דברי החברים:

ü      חשש מכך שגם הפעם לא ייכנס נציג של הקיבוצים לכנסת, בניגוד להבטחת היו"ר הרצוג.

ü      דרישה לקבל החלטה שלקיבוצים יובטח המקום ה-15 (שריון ולא ייצוג- בשריון כל מחוז בוחר את נציגיו ולא כולם בוחרים את כולם). מגיע לנו בדין (יותר מתפקדים ויותר מצביעים לכנסת ה-19 מכל מחוז סקטוריאלי אחר. מנגד חברים שסבורים כי 2 המקומות ריאליים והגענו להסכם טוב.

ü      ניתן להגיע למקום 15 ואף גבוהה יותר תוך כדי ניצול גודלנו וכוחנו והצבעה גבוהה, כולל לנצח את המושבים.

ü      לתמוך בהצעות המובאות לועידה.

ü      אנו יותר מדי ממלכתיים, מול המציאות וההחלטות המוצעות פעם אחר פעם. ראשי העבודה אינם מממשים את הבטחותיהם למחוז.

ü      הבטחת ייצוג לקיבוצים הוא עניין ערכי ואידיאולוגי וזה המסר שצריך לצאת.

ü      יש לקבל החלטה על שריון גם לייתר המחוזות הסקטוריאליים: מושבים, ערבים ודרוזים.

ü      ביטול לעומת אי ביטול השריון למקום ה-7 למזכ"ל המפלגה.

ü      על המחוז לקבל החלטה בנוגע להסכמה על מועמד אחד בקיבוצים. חניק הבהירה כי הצעה זו איננה חוקית ואינה תואמת את חוקת המפלגה ותקנון הבחירות.

ü      ריבוי מתמודדים במחוז אינו פוגע באיוש ח"כ מהקיבוצים, מכיוון שמובטח לנו מקום ריאלי. מי שייבחר למקום הראשון במחוז - ייכנס לכנסת. חייבים לשמור על הדמוקרטיה.

ü      יש לבחור את הנציג המנוסה ביותר ובעל הניסיון הגדול, מול בחירת מנהיגות צעירה, חדשה ואלטרנטיבית. מועמד שיהיה לו רקורד של מנהיגות ציבורית, פוליטית ומפלגתית.

ü      קריאה לקיום מערכת בחירות נקייה במחוז.

ü      התמודדות מזכיר התנועה בפריימריס תגרור בחירות לראשות התק"צ. הדעות כאן חלוקות בעד ונגד.

ü      קיים סיכוי להרכבת ממשלה בתנאים הבאים: לא להיקלע למלחמות אחרים- התלכדות מביאה מנדטים. נגד אולטימאטום. תנאי אידיאולוגי של שוויון ושלום. ארגון המפלגה לפי אזורי הקלפי.

ü      לקרוא לכלל חברי הקיבוצים להצביע רק למפלגות העבודה ומרצ.

 

הוחלט:

1.      מחוז הקיבוצים החליט לתמוך בהצעת המפלגה לאישור תקנון הבחירות לפריימריס. לתמוך בשיריון המקום ה-15 וה-18 להתיישבות (קיבוצים/מושבים). במידה וייבחר מועמד מהקיבוצים או מהמושבים במקום הגבוהה מהמקום ה-15- יוותר המקום השני - מקום 15 ולא 18.

בעד – ברוב קולות המצביעים. נגד- 0, נמנע- 0.

2.      חניק תקים צוות שירכז את המו"מ מול מגזרים וסקטורים במפלגה. ליצור קואליציות למועמדים שלנו.

 

סיכמה חניק

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית