סיכום מפגש מועצת מחוז קיבוצים- 29.6.14

29.6.2014

סיכום מפגש מועצת מחוז קיבוצים

 

במפגש השתתפו כ-50 חברים/ות.

 

סדר היום:

 

הנושאים שעל סדר יום הוועידה ה-9 בכינוסה מתאריך 29.6.14 - מצ"ל

 

1.    ניתנו הסברים ע"י עו"ד שימי בראון- יועץ משפטי למפלגה וחניק מרשק - מזכירת המחוז בנוגע לתהליך עבודת הועדה למבנה הארגוני והחלטותיה, אשר אושרו ע"י מזכירות הלשכה (מצ"ל), ואשר פורסמו לצירי הועידה טרם המפגש.

בוועדה היו חברים מהמחוז: חניק מרשק, יגאל צחור ויוסי ורדי.

עיקר הדיון נסב סביב הנושאים:

א.      מועד הבחירות ליו"ר מפלגה.

ב.      הצירופים לוועידה ה-9 - הרכב הצירופים, הקריטריונים, המועד לצירופם לוועידה.

ג.       השינויים בתקנון מפקד חברים, כולל ההצעה לשינוי צורת התפקדות הקיבוצים.

ד.      לשכת מפלגה- מועד הבחירות והרכבה, צורת ההצבעה כולל רשימה מרכזית.

ה.      בחירות למזכ"ל המפלגה - מועד הבחירות והצעה להקמת ועדה לבדיקת המועמדים, כולל הצהרות הון ועוד. (מצ"ל החלטה נפרדת).

 

הוחלט:

1.      הצעת ולוולה - לסעיף 1ה':

 

לפנות בכתב ליו"ר המפלגה - ח"כ יצחק (בוז'י) הרצוג להקמת גוף שיבדוק את המועמדים לתפקיד מזכ"ל המפלגה, טרם קיום הליך הבחירות, בהרכב של מבקר מפלגה, שופט בית משפט עליון וחברים נוספים, כולל קביעת הנהלים הנדרשים לכך.

בעד- רוב קולות המשתתפים.

נגד - 0.

 

בנוסף, לצאת בקריאה ליו"ר המפלגה להוביל ולהעמיק במפלגה את הנושאים שעל סדר היום הלאומי: חברה וכלכלה והנושא המדיני.

 

 

סיכמה חניק מרשק

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית