דבר מפלגת העבודה לקראת כינוס הוועידה

 

חברות וחברים

 

שלום רב,

 

בשבועות האחרונים מולעטים צירות וצירי ועידת המפלגה במיילים, הודעות ברשתות החברתיות, וטלפונים הנושאים מידע מגמתי בלשון המעטה שכל מטרתו התססה שלילית פגיעה בבית, במפלגה, בנבחריה וביו"ר. כל הדרכים כשרות אין דין ואין דיין. הדברים אינם נעשים באופן חברי, הוגן, או תוך התדיינות ראויה, כאשר אותו מידע נארז במילים יפות וערכיות כגון: פגיעה במרקם הדמוקרטי, פגיעה בכוחם של צירי הוועידה ועוד סילופים.

 

על כן אנחנו מחויבים להבהיר את הדברים ולהעמידם על דיוקם: לראשונה מזה עשרות שנים פועלת המפלגה לבחינת המבנה הארגוני שלה על מנת לעמוד אל מול האתגרים הצפויים לנו במערכת הבחירות הכלליות לכנסת ה-20. לצורך כך הוקמה ועדה שבחנה באופן יסודי את מבנה המפלגה. במסגרת אין ספור שעות של דיונים, נשאלו שאלות נוקבות, התנהלו ויכוחים כנים והוצגו חוות דעת מקיפות הכל על מנת לבחון את עצמנו ולשאול את עצמנו שאלות קשות וכך לתקן את הדרוש תיקון.

 

ועדה זו, שמונתה על ידיכם חברי וועידת המפלגה באופן דמוקרטי, מנתה מספר רב של חברות וחברים מכל הזרמים והקבוצות וכל גווני קשת הדעות במפלגה ,כך גם ממגזרים שונים ומגוונים. הוועדה פנתה לציבור החברים, על מנת שיציעו רעיונות והצעות. לאחר מכן התקבלו החלטות באופן דמוקרטי והכל על מנת לשמור על הבית ,לשמור על אחדות ולשמר ועל לשפר את הדמוקרטיה.

 

החלטות הוועדה מפורסמות באופן מלא באתר המפלגה. כמו כן, פרוטוקולי הוועדה פורסמו, לידיעת החברים, הכל תוך שקיפות מלאה.

 

ההחלטות יגיעו להצבעה בכינוס וועידת המפלגה הקרובה ביום א' הקרוב 29/6/14 בשעה 17:00 במרכז הכנסים במלון דן פנורמה תל אביב. לצערנו יש מי שאינו מקבל את ההכרעות וכאמור יוצא בלא פחות מתעמולה מסולפת ומגמתית על מנת ליצור תסיסה ודה לגיטימציה.

 

לטובת החברים להלן האמת מול הטענות הכוזבות:

 

בחירות ליושב ראש המפלגה - הוועדה בחנה את נושא מועדי הבחירות לתפקיד יו"ר המפלגה והטענות שעלו כי הבחירות הסדרתיות והדחופות הנערכות במפלגה פוגעות בה הלכה למעשה, באחדותה וביכולתה להפוך לאלטרנטיבה. לכן היא ממליצה לקיים בחירות פעם אחת במהלך קדנציה, כלומר, בין בחירות כלליות לבחירות כלליות. לשם השוואה: תנועת הליכוד החליפה מאז הקמתה ארבעה יושבי ראש בעוד אצלנו שמונה יושבי ראש ב-15 השנים האחרונות!

 

ראוי לציין כי הפריימריז היו לתפקיד היו"ר ומועמדה לראשות הממשלה, כך ממש, כל המועמדים ידעו זאת ולא ברורה הטענה כנגד עקרון זה, גם אם היא עטופה בצלופן שקוף של "דמוקרטיה".

 

כך גם אין שחר לטענה כי כהונת היו"ר מוארכת ללא הגבלה, במידה ולא יכהן כרה"מ לאחר הבחירות הכלליות (שאין חולק כי יוקדמו )יתקיימו הפריימריז בתוך 14 חודש.

 

מעבר לכך, הבקשה להגבלת הפריימריז לפעם אחת בקדנציה הגיעה בעיקר מהשטח ומגובה בהרבה היגיון. בית המשפט המחוזי מחק הבוקר ממש, ניסיון של חברים לעתור נגד הזכות להעלות את הנושא בפניכם בכינוס הוועידה הקרוב.

 

בנושא העברת הסמכויות מהוועידה - ההמלצה הינה, כיוון שכיום ישנו גוף גדול המשמש גם כוועידה, גם מרכז וגם כלשכה, גוף שקשה לכנס אותו חדשות לבקרים, הרי שבתקופת הביניים (עד לבחירת הוועידה העשירית) תיבחר לשכה מורחבת (401 חברים). תפקידה יהיה כגוף המנהל של המפלגה, ולה יהיו סמכויות של אישורי תקנונים וניהול חיי המפלגה. כל ההכרעות החשובות היו ונשארו בידי המוסד העליון, הוועידה.

 

נושא הצירופים ותזמונם - ההתחייבות לצירופים והשלמתם הייתה טרום ימיו של יו"ר המפלגה הנוכחי והוועדה המליצה להשלים את ההתחייבות. כך גם וועדת החוקה, בהתאם להחלטת המוסד לבירור עתירות. בפני הוועידה תובא השאלה האם הצרופים יבוצעו לפני הבחירות ללשכה ולמזכ"ל או לאחריהן. אלה העובדות, וכל דבר אחר הוא סילוף של המציאות. השאלה תובא להכרעתכם בכינוס הוועידה.

 

סמכויות המזכ"ל - סמכויות המזכ"ל היו ונשארו כפי שהן ולא נעשה דבר שיפגע בהן. נכון, היו לא מעט הצעות שעלו במסגרת הוועדה אלא שבסופו של יום המזכ"ל נשאר מזכ"ל, אין פגיעה כל שהיא בסמכויותיו, כך גם אין בסדר יום הוועידה סעיף בנושא.

 

לסיכום: אלה הן העובדות, מי שיקרא, ייווכח ויבין כי בפני הוועידה מובאות הצעות החלטה המגבירות את השקיפות והגמישות הניהולית, אלו החלטות שקולות שנבחנו על ידי מזכירות הלשכה, כמו גם על ידי ועדת חוקה וכל ההצעות הובאו לאחר מחשבה בשיתוף עם חברי הוועדה תוך דיון מקיף.

 

ואתם צירות וצירי הוועידה מתבקשים לבוא לוועידה, להצביע ולהשפיע! לשמור על המפלגה מאוחדת ותוססת , שלמה ולא מפוררת כפי שישמחו אויבנו (הפוליטיים) מחוץ לראותנו.

 

והכי חשוב: לאחר הוועידה נתעל את כל האנרגיה החוצה. דיון פנימי ושיח הוגן תמיד נחוץ ותמיד יהיה, אך המאבקים הפנימיים המיותרים הללו הם רעשי רקע שמסיחים את דעתנו מהמטרה המשותפת לכולנו: להחזיר את מפלגת העבודה לשלטון ולתקן את מדינת ישראל וקודם כל נהיה אנו ראויים להנהגת המדינה. פנינו צריכים לפנות החוצה, אל הציבור הישראלי שמחכה שנציב אלטרנטיבה לממשלה. זו המשימה החשובה ביותר שלנו ועלינו לנתב את כל האנרגיה שלנו לטובתה.

 

שלכם בחברות,

ח"כ יצחק הרצוג - יו"ר מפלגת העבודה ומועמדה לראשות הממשלה וראש האופוזיציה.

ח"כ יחיאל (חיליק) בר - מזכ"ל המפלגה.

רו"ח מוטי עג'מי - מ"מ מקום וסגן ראש עיריית ראשל"צ ויו"ר הוועדה לבחינת המבנה האירגוני של המפלגה.

עו"ד איילת נחמיאס ורבין - סגנית יו"ר הוועדה לבחינת המבנה האירגוני של המפלגה.

עו"ד שמעון בטאט - המנהל הכללי של מפלגת העבודה ושל קמפיין 2016 (הבחירות הכלליות לכנסת ה-20).

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית