סיכום מפגש מועצת מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה מה-2.8.2013

 

סיכום מפגש מועצת מחוז - 2.8.2013

    

במפגש השתתפו כ-60 חברות וחברים.

משתתף נוסף: יאיא - ראש מטה יו"ר המפלגה

 

סדר היום: בחירות לראשות מפלגת העבודה - תקנון ולו"ז

 

חניק מרשק - מזכירת המחוז:

מסרה דו"ח מפעילות המחוז: תוצאות ומסקנות ממפקד במחוז עד לתאריך 6.2013, מפגש משותף לתק"צ ולסיעת העבודה (29.8.13), סיור מדיני (23.8.13) לקראת ועידה מדינית של המחוז והמפלגה, הערכות לקראת תוכנית לעבודת המחוז (יתקיים לאחר מערכת הבחירות) והבחירות לראשות המפלגה-לקראת הועידה המתכנסת היום (2.8.13).

 

יאיא - ראש המטה של יו"ר המפלגה:

סקר את התהליך לבחירת יו"ר למפלגה. התקנון מבוסס על תקנוני עבר. נתן דגש והסברים בעיקר להבדלים בין הצעת יו"ר המפלגה ומזכ"ל המפלגה להצעת 3 הח"כים - הרצוג, כבל ומרגלית: מועד הבחירות, תקופת ההכשרה, הרכב ועדת הבחירות (למחוז יש נציגות - עדנה סולודר). בית המשפט קבע שתהייה הצבעה חשאית על כל מכלול 2 ההצעות ולא על כל סעיף וסעיף בתקנון ובלו"ז. יש לקחת בחשבון גם את הנראות לתהליכים הללו לא רק ברמת המפלגה, אלא בציבור בכלל. בחירות למזכ"ל מפלגה וללשכה יתקיימו עד סוף שנת 2013.

 

עו"ד שימי בראון - יועץ משפטי למחוז:

למען הנראות ייצג את הרצוג בדיון המשפטי. נתן הסברים לתקנון בכללותו תוך שימת דגש על ההבדלים בין שתי ההצעות העומדות לבחירה חשאית בועידת המפלגה שמתכנסת היום (2.8.13): מועד הבחירות, תקופת ההכשרה, הרכב ועדת הבחירות, הגוף המפקח על הבחירות (שינוי מתקנון קודם), מועדים לבחירת מזכ"ל ולשכה.

 

איתן ברושי - יו"ר המחוז:

בכוונתו להוביל את המחוז עם עמדות ברורות, לנקוט עמדה, להוביל, להשפיע ולכן הוציא את המכתב לצירי הועידה לתמוך ביו"ר המפלגה ובהצבעה גלויה, מבלי לערער על סמכותה של היו"ר ובכך לאפשר משילות ומנהיגות. למחוז צריך שיהיה תפקיד מרכזי בכך.

ליו"ר המפלגה - שלי תרומה גדולה לטובת הקיבוצים במאבקים בתקציב המדינה וחוק ההסדרים הנוכחיים. עד היום לכוחו של המחוז לא היה ביטוי פוליטי-מפלגתי בעבודה - אלא להיפך. עלינו לשנות ההתנהלות, על מנת לשנות מצב זה. חשוב לאפשר למנהיגות להוביל. הויכוח הוא שולי ולא אחראי, ובא במקום דיון על דרך וערכים הקובעים את מהות חיי האזרחים במדינה.

התנועה הקיבוצית תוכל לפקוד יותר חברים אם היא תהייה יותר רלבנטית.

 

סיכום דברי החברים:

·         תמיכה בהצעת יו"ר ומזכ"ל המפלגה.

·         יציאה נגד התרבות הארגונית והפוליטית במפלגה בבחירת יו"ר ואח"כ במהלך להדחתו, עד כדי הוצאתם/פרישתם מהמפלגה.

·         יש לאפשר ליו"ר הנבחרת לשקם את המפלגה ולהוביל את המפלגה בהתאם לדרכה והעצמתה לקראת הבחירות הבאות לכנסת ה-20.

·         על המחוז להוביל מהלך לשינוי החוקה בקיום בחירות 14 חודש מתום בחירות לכנסת, אם המפלגה לא מרכיבה את הממשלה.

·         תמיכה בתקופת הכשרה של 1/2 שנה - מונע מפקד ארגזים ומאפשר יציבות וחברות על בסיס רעיוני ואידיאולוגי ארוך טווח. בנוסף למחוז אין אינטרס לפתוח המפקד - יקטין את חלקו היחסי, מעמדו וכוחו בהערכות לבחירות ליו"ר.

·         יש להתייחס לתקופת ההכשרה בהגבלה לתקופת מועמדות לחברות בקיבוץ - תקופה ארוכה ולא קצרת מועד.

·         בעד פתיחת המפקד עתה והקטנת תקופת ההכשרה לקראת הבחירות ליו"ר - הזדמנות לצרף חברים שפרשו וחדשים כולל צעירים, עדיף על המצב הנוכחי גם במחוז.

·         קריאה לראשי המחוז לא לצאת בקריאה ובהזדהות עם מי מהמתמודדים לראשות המפלגה, כל עוד המחוז אינו מסוגל להתלכד כולו סביב מועמד אחד. שכל אחד יבחר במועמד הנראה לו.

 

·         הקריטריון לבחירת יו"ר צריך להיות האם יוכל להוביל את המפלגה, בבחירות הבאות, לראשות הממשלה.

·         היו"ר הנוכחית מובילה את העבודה ע"פ ערכי תנועת העבודה וערכי הציונות הסוציאליסטית - דרך חלופית וראויה מול מפלגות הימין ומפלגות המדף.

·         יו"ר המפלגה - שלי יחימוביץ לה יש יותר יכולת מכל ייתר המתמודדים להוביל את המפלגה, אך מאידך לא פעלה לטובת וקידום המחוז והקיבוצים.

·         תמיכה במכתב איתן ברושי הקורא להצבעה גלויה ותמיכה בהצעת היו"ר והמזכ"ל.

·         התנגדות לתמיכה במכתב איתן ברושי.

·         תחילת המהלך להצבעה חשאית היה אנונימי - אין כאן יושר מינימאלי, המתנגדים התייצבו בגלוי רק לקראת הדיון בבית המשפט.

·         כל הויכוח על הצבעה חשאית מיותר, על היו"ר היה לשתף את הסיעה כולה ולהגיע להסכמות עם המתמודדים, ולקיים תהליך שימנע פילוג וריבים מיותרים במפלגה.

·         יש להכין תוכנית עבודה לאור התוצאות במפקד במחוז ברמה ארצית, אזורית וקיבוצית.

·         יש לקיים במחוז ולהוביל במפלגה חשיבה לבניית והעצמת מפלגת העבודה לקראת עתיד שונה.

 

סכמה חניק


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית