סכום מפגש מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה - 28.4.2013

 28.4.13

סכום מפגש מחוז - 28.4.2013

 

במפגש השתתפו כ-100 חברים.

משתתפים נוספים: ח"כ שלי יחימוביץ - יו"ר מפלגה, ח"כ חיליק בר - מזכ"ל מפלגה, ח"כ עומר בר-לב - הלובי להתיישבות בכנסת.

 

סה"י: הפקת לקחים בחירות לכנסת ה-19, מצב פוליטי נוכחי והסתכלות פני עתיד.

 

איתן ברושי - מזכיר תק"צ:

על המחוז לשנות דרכו בכדי להוביל. המשימה של התנועה, שמרבית קיבוציה בפריפריה, לחזור למרכז הזירה ולהשפיע. שוויון בנטל, שהוא הוא דרך חיים ותפישת עולם אצלנו ומשמעותו הובלת מהלך במישור הביטחוני, בתעסוקה, בתרומה לחברה ולמשק ועוד. הוקם מטה משותף לתנועה ולמפלגה לטיפול בהתיישבות ובתקציב המדינה 2013-14. מצפה ממפלגת העבודה להוות בית משותף שיסייע לקיבוצים במאבק להסדרת הקרקעות והצמיחה הדמוגרפית, ובמאבק בנושאים נוספים הקשורים לקיבוצים ולהתיישבות בכלל. על הקיבוצים להעמיק את התפקדותם למפלגה. מסר דו"ח בנוגע למפגש שלו עם חניק עם יו"ר המפלגה שלי יחימוביץ.

 

ח"כ שלי יחימוביץ - יו"ר המפלגה:

מעריכה את מגמת העלייה בתמיכת הקיבוצים במפלגה בבחירות לכנסת ה-19, תמיכה אידיאולוגית, הזדהות עם ערכי תנועת העבודה והמפלגה. החזרה לדרך הסוציאל דמוקרטיה הצילה את העבודה מכיליון. מתקיים שיח אידיאולוגי בקרב חברי המפלגה ובחברה בכלל, גם בנושאים פחות פופולאריים ובכוונתה להמשיך בדרך זו. אג'נדה זו החזירה קבוצות חדשות למפלגה (מעשירון 5-7), כמו צעירים ותומכים מערים פריפריאליות.

חושבת שהדגש בהובלת קמפיין חברתי-כלכלי בבחירות היה נכון. יש לעסוק תחילה בסה"י זה למען המדינה ואזרחיה, ואין זה סותר בתמיכתה בהובלת המו"מ המדיני. מאמינה בדרך זו, על אף שכתוצאה מכך העבודה הפסידה כ-4 מנדטים למר"צ ו"לתנועה" . במסגרת הפקת הלקחים חושבת שעדיין הדגש צריך להיות על דרך זו, אך יש לעסוק יותר גם במסלול המדיני. מתכוונת לקיים ועידה מדינית.

בפגישותיה עם נתניהו, טרם הקמת הממשלה, לא הבשילו התנאים לכניסת העבודה לממשלה ושלמה עם ההחלטה להוביל את האופוזיציה. הישיבה בממשלה התאבדות פוליטית, ערכית ומוסרית בתנאים הנוכחיים. ממשלה הבוגדת במעמד העניים והביניים, בחקלאות ובהתיישבות, שהם החוליה החלשה, ומשרתת את בעלי ההון והמתנחלים, והמפלגה לא תהייה עלה תאנה לדרכם של נתניהו, לפיד ובנט. מוכנה לשקול כניסה לממשלה רק במצב בו יתקדם בפועל המו"מ המדיני עם הפלשתינאים ויביא לפרישת בנט ואחרים מהממשלה, ובכך להוות רשת ביטחון לצעד פורץ דרך ולא לנאום בר-אילן.

העבודה בראשה תהייה סיעה איכותית, לוחמנית, המציבה סדר יום חלופי.

למפלגת העבודה מחויבות לקיבוצים. מתחייבת לעמוד עם התנועה הקיבוצית במאבקה בנושא הקרקעות והקפאת הבנייה בקיבוצים (החלטה לא מידתית ומופקרת של ממ"י המגובה ע"י הממשלה). עמר בר לב נקבע כיו"ר הלובי החקלאי. הקשר עם הקיבוצים הוא קשר ערכי של דרך ולא רק מחויבות סקטוריאלית. העבודה זקוקה לחברי הקיבוצים - זהו קשר גורדי. האתגר של התנועה הקיבוצית הוא לא רק במפקד גדול אלא בהובלת ההתמודדות עם אתגרים לשינוי בחברה הישראלית. מוטל על כל אחד בביתו להוביל פוליטיקה כאמצעי ולא כמטרה. חייבים תוכן אידיאולוגי וערכי ומוטל עליכם כשליחים לפעול לכך.

 

ח"כ חיליק בר - מזכ"ל המפלגה:

נציגי הקיבוצים היו עמודי התווך בבחירות לכנסת ולא רק במחוז. 15 מנדטים זה לא כשלון. אנו היינו במפלגה במשבר הגדול שלה, ועתה יש תקופה של שיקום כלכלי ומוראלי. תחושת הכישלון נובעת מגובה הציפיות. אם היינו בקמפיין הבחירות מדברים יותר על הדרך המדינית - כוחנו היה יורד, ושלי עמדה בפרץ שלא לשנות את האיזון בקמפיין בין החברתי-כלכלי למדיני. עומד בראשות השדולה המדינית ויש בכוונתו לפעול לקדם נושא זה, והתוצרים של הועידה יקבלו משנה תוקף במוסדות המפלגה ולקראת הבחירות לכנסת ה-20. לעבודה עתודה פוליטית צעירה, עתודה מנהיגותית וחובה עלינו לשמרם. אפשר לשנות את העתיד ולא את העבר. מאופוזיציה עוברים לשלטון, רק בדרך של בניית אלטרנטיבה. ניתן לקבל סיוע לפעילות פוליטית יש לפנות אליו כמזכ"ל.

 

ח"כ עומר בר לב - השדולה להתיישבות בכנסת:

יש זהות ערכית בינו לבין הקיבוצים ומכאן בחר לעמוד בראש השדולה של ההתיישבות, בשיתוף עם ח"כ חסון וח"כ זבולון כלפה. המטרה לעמוד בהתחייבויות להן התחייב טרם הבחירות ומתוך ערכים משותפים. החלטת יו"ר המפלגה לעסוק בוועידה הקרובה בנושא המדיני - מצביעה על כיוון אותו מתכוונת המפלגה להוביל, רואה עצמו חלק מהמובילים נושא זה. על הקיבוצים להחליט האם רוצים להוביל את המדינה והמפלגה כפי שהיה בעבר, ולצערו בשנים האחרונות פחות. המפלגה מוכנה להיות שותפה למסע זה.

 

סיכום דברי החברים:

·         כשלון בהעברת המסרים בבחירות לכנסת. התוכנית הכלכלית הייתה לא ריאלית, סופר שמאלנית ונתפסה בציבור כתוכנית ללא מקורות. טעות היה להעביר מסר שהעבודה בראשות שלי תרכיב את הממשלה.

·         הקמפיין עם דגש על הדרך החברתית- כלכלית של העבודה היה נכון, וחשוב שהוא יישאר כנושא המרכזי בו תעסוק העבודה. זהו גם הישג אישי של יו"ר המפלגה. יש גידול במספר המנדטים מול הכנסת ה-18. תחושת הכישלון הן משאיפות מגלומניות ומהתמכרות לסקרים.

·         בבחירות לכנסת נעשו טעויות שבגינן לא זכינו מספיק באמון הציבור. לא נכון היה לא להתייחס לנושא המדיני. על העבודה להוביל נושא זה כמו בתקופת רבין.

·         הקמפיין בבחירות היה אישי מדי, לעבודה כוורת מוצלחת והיה צריך להציג גם אותה.

·         15 מנדטים הם כשלון ולא הצלחה.

·         העבודה קיבלה פחות מנדטים ממה שציפינו, אך השאלה היא איך היא תהפוך להיות למיינסטרים של כלל החברה בישראל. יש שוני בדפוסי ההצבעה והם לא כפי שהיו בעבר. על המפלגה להיות מיוחדת ושונה כך שתגרום להצטרפות מגזרים שונים בחברה - יש להקים צוות חשיבה לכך.

·         חברי הקיבוצים שמו את דמותה של המדינה בראש מעייניהם בבחירות והצביעו לעבודה, על אף הכעס והתחושה שננטשנו, בכך שאין לנו נציג במקום ריאלי לכנסת.

·         מאופוזיציה חוזרים לשלטון, אך יש לגבש עמדות, לקיים דו-שיח באמצעות כנסים ומפגשים שיעסקו בסה"י כמו תקציב המדינה (חברה בה פחות עוני היא חברה אחראית וצומחת), מתפיסת עולם שהמדינה אחראית על אזרחיה, על כל מגזריה (כולל ובעיקר הפריפריה) בבריאות, חינוך, סיעוד, עבודה, דיור ועוד - זו המשמעות של סוציאל דמוקרטיה.

·         טעות היה לא להיכנס לממשלה. הישיבה בממשלה הייתה מקטינה את הגזרות בתקציב המדינה ומאפשרת יותר דגש על סוציאל דמוקרטיה.

·         יש לפעול לשינוי שיטת הממשל במדינה, רק מבנה עם מספר מפלגות גדולות יאפשר משילות.

·         יש לשאוף ליותר שתוף פעולה עם ההסתדרות.

·         על העבודה לשמור ולהיאבק על דרך של שתוף ושוויון ושמירה על קהילתיות סוציאל דמוקרטית.

·         סיעת העבודה היום ללא הפסיפס של ההתיישבות והמיעוטים והעולים - יש בה חסר, וחובה להחזירם לפעילות ולמקום ריאלי ומשפיע. הקיבוצים הם הגוף שמיישם בצורה מזוקקת את עקרונות המפלגה, על כן המפלגה צריכה אותם לא פחות מאשר הם צריכים אותה.

·         על העבודה לבחור לסייע להתיישבות ולהיטיב לפעול בכך.

·         עלינו לחשוב מה אנו יכולים לעשות ולא לחכות שהמפלגה תעשה עבורנו. יש לבנות רשת ומערכת ארגונית בקיבוצים לקראת הבחירות הבאות, כ"א בקיבוצו וביחד כמחוז.

·         במפלגה לא אוהדים את הקיבוצים, ויש לכך ביטוי גם במוסדות המפלגה, בהתערבות בצורת התשלום למיסי המפלגה, ביטול שריון נציג המחוז בפריימריס ועוד.

·         גם לקיבוצים חלק במקומם במפלגה, יותר קיבוצים מופרטים החסרים את התודעה הסוציאל דמוקרטית, ויש לכך משמעות בתוצאות בפועל.

·         יש ליזום קבוצות שיח בכל צורות החיים במדינה, עלינו להוביל זאת ולהנחיל את השקפת עולמנו, ולהיעזר במוסדות המפלגה והתנועה, בח"כים ועוד.

·         האתגר שלנו הוא תרבותי במובן של "גלתה שחינה מחצרו של קיבוץ". מקומם של הקיבוצים והמפלגה לא היה כבעבר ולכך יש לפעול ולשנות.

·         יש צורך בהידברות פנימית במחוז, איך בונים מחוז חזק, משפיע ומעורר השפעה. שליחותנו בתוך המפלגה היא אקטיבית פוליטית, בגיבוש אידיאולוגי והשפעה על מבנה המפלגה, גם אם אין לנו נציג בכנסת.

·         יש לפעול להגדלת ההתפקדות למפלגה בקיבוצים, להעמיק את הפעילות בקיבוצים בגיבוש תוכנית המשלבת את הח"כים.

·         עלינו כתנועה הקיבוצית להחליט איזו תנועה אנו רוצים להיות. האם תנועה העוסקת רק בעצמה או תנועה שמובילה מאבקים ועשייה משמעותית יותר. בזה תלוי הצטרפותם של צעירים ואחרים למפלגה.

·         עלינו לייצר מפקד גדול כמשימה תנועתית ולייצר עתודה פוליטית צעירה. המחוז הוא חלק מהעתודה הזו. ובכך לבנות פסיפס של אנשים מתוך החברה, הכולל גם סקטורים שהיום רגלם הוצרה והוצאה מהמפלגה.

 

סכמה חניק


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית