מפגש ח'כ שמולי עם פורום הגמלאים - 30.5.13

9.6.2013

מפגש ח"כ שמולי - פורום הגמלאים - 30.5.13

 

נושאים מרכזיים שהועלו ע"י החברים:

 

1.      עלויות אדירות של תרופות מקשות על האזרחים הוותיקים. הוצע לבחון את השתתפות חברות התרופות הגדולות במימון. בנוסף, יש לבחון מודל לפיקוח על גביית אגרות ותשלומים לקופות החולים, שכיום העליה במחירם אינה תואמת את האינפלציה.

2.      שירותי הסיעוד: יש לבחון את ההחלטה להעביר את השירות לגמלה בכסף במקום שירות בעין. הפיילוט שנעשה עד כה לא נבחן מספיק על מנת להפוך אותו לתכנית ארצית.

3.      שילוב מסורת יהדות ערב במערכת החינוך, וחיזוק מערך לימודי המסורת בכלל.

4.      שיתוף חברי וחברות המפלגה בסדר היום הפוליטי שלה: כיום במקרה הטוב יש עדכון בהחלטות. בנוסף, יש לדון מחדש במצע המפלגה ולשתף את החברים והחברות בכתיבתו והפצתו. כך למשל הצוות החברתי-כלכלי שפעל בעבר במפלגה, וכדאי ואפשר לחדש את פעילותו.

5.      שינוי מודל הבחירות הפנימי של המפלגה לבחירות אזוריות, כך שהמצב כיום בו כל חברי וחברות הכנסת חיים במרכז ולא בפריפריה יהיה מאוזן יותר. הבעיות החמורות באמת הן שם, ונציגים של אותן אוכלוסיות צריכים להיות בכנסת.

6.      המדיניות הכלכלית: יש לבחון בוועדת חקירה את התנהלות השר שטייניץ וראש הממשלה נתניהו בנושא, בדגש על הטעיית הציבור. בנוסף, יש לפעול לביטול מנגנון חוק ההסדרים. על מפלגת העבודה להוביל את הנושאים האלו. בהקשר זה צוינה גם החשיבות של היכולת לתמוך ולשבח את הפעילות הנכונה והטובה של הממשלה בצורה עניינית, ולהימנע מהתבצרות בגישה שלילית ולעומתית.

7.      פנסיה: תחום גדול ומורכב, ובו כמה היבטים מרכזיים שצריכים להיבחן: התנהלות חברות הפנסיה, ניהול ההשקעות של כספי הציבור, איתור מעסיקים וכספים פנסיוניים למבוגרים שכיום הם אינם ברשותם, פרישה תפקודית.

8.      סוגיית השכר בתאגידים הציבוריים.

 

סיכום והחלטות:

 

1.      פנייה משותפת של ח"כ שמולי ושל הפורום לחברת טבע, בבקשה להיפגש ולבחון אפשרות של סיוע בהשתתפות עלות התרופות לקשישים.

2.      גמלת סיעוד: כתיבת מסמך משותף ללשכה ולפורום בנושא המעבר מגמלה בעין לגמלה בכסף והשלכותיה.

3.      פרויקט שימור מסורת יהדות ערב: ח"כ שמולי יברר פרטים נוספים על הפרויקט שכבר התחיל, מתוך מטרה להעמיק ולהרחיב אותו במהלך החודשים הבאים. בנוסף, תיבחן האפשרות להרחיב אותו למסורות נוספות כגון הערבית והדרוזית, שגם אותן לא לומדים מספיק במערכת החינוך.

4.      קביעת סדר היום הפוליטי במפלגה: ח"כ יעלה את הסוגיה על סדר היום ויעביר את התשובה לפורום.

5.      ועדת חקירה בנושא הגירעון הממשלתי: ח"כ שמולי יבדוק את האפשרויות העומדות על הפרק, נוכח העובדה שבדיקת מבקר המדינה בנושא כבר החלה.

6.      התעללות באזרחים ותיקים: לקראת המושב הבא ח"כ שמולי מעוניין ללמוד את הנושא. חברי וחברות הפורום המעוניינים לתרום לניתוח החומר מוזמנים לפנות ליעל אדיב, 052-8282050. בהמשך נוכל לבחון גם הזמנת מחקר ממרכז המחקר והמידע של הכנסת וקידום הנושא מול המשרד לאזרחים ותיקים.

7.      ח"כ שמולי מעוניין מאד להגיע לכמה שיותר סניפים ברחבי הארץ. חברי וחברות הפורום המעוניינים לסייע בארגון המפגשים מוזמנים לפנות ללשכה לאייל בסון: 050-6795217.

8.      תכנית אלטרנטיבית של ח"כ שמולי לחלק מהנושאים המוצעים בתכנית הכלכלית של משרד האוצר תישלח לישראל הירשהורן שיפיץ אותה לחברי וחברות הפורום. בנוסף, ח"כ שמולי ימשיך את המאבק העיקש שכבר החל בגזירות כלפי האזרחים הוותיקים שכלולות בתקציב ובחוק ההסדרים.

9.      תיקון והרחבת חוק אזרחים ותיקים: העתק החוק יועבר לישראל ויופץ לחברי ולחברות הפורום. המעוניינים מוזמנים להתחיל לעבוד על ניתוח הבעיות והחוסרים המרכזיים בחוק, במטרה להגיש במושב הבא של הכנסת הצעות חוק בנושא. מנחם פרימן, כלכלן, יסייע בנושא.

10.  סיורים (יתואמו מול אייל בסון, 050-6795217):

במגזר הערבי - בשיתוף נוואף עבדאלקאדי.

במגזר המושבים והקיבוצים - בשיתוף מנחם פרימן.

11.  ח"כ שמולי מודה מאד לחברי וחברות הפורום על ההזמנה למפגש ועל ההשתתפות, וכמובן מזמין את כולם לפנות אליו בכל דבר ועניין: איציק: 054-9755547.

 

חוק האזרחים הוותיקים תש"ן-1989

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית