סיכום פגישה מ-29/4 עם נציגי מזכירות וותיקי התנועה במפלגת העבודה

 

29.4.2013

 

סיכום פגישה עם נציגי מזכירות וותיקי התנועה במפלגת העבודה

 

משתתפים: רבקה בית-הלחמי, ישראל הירשהורן, אלי אורן, חניק מרשק

 

מטרת הפגישה:

חשיפה לפעילות תא וותיקי התנועה במפלגה, היכרות, יצירת שיתופי פעולה, למידה וקבלת החלטות בנושאים המשותפים לעולם הוותיקים במפלגה ובקיבוצים.

 

סוכם:

 

1.      נציג נוסף ממחוז הקיבוצים למזכירות וותיקי התנועה (בנוסף לעדנה סולודר).

א.      המזכירות מתכנסת מדי יום חמישי בשבוע במפלגה (09.30 עד 12.30). פעם במספר שבועות מזמינים מרצה אורח לדיון בנושאים שעל סה"י.

ב.      חניק תפנה לאהרון ידלין. מגיע מדי ימי חמישי למפלגה בתוקף תפקידו כיו"ר ועדת ביקורת, לקבל הסכמתו להצטרף, כמידת יכולתו, לישיבות המזכירות.

 

2.      העברת מידע לפעילים בקיבוצים: מזכירות וותיקי התנועה יעבירו במייל לחניק את כל החומרים בהם הם עוסקים. חניק, ע"פ שיקול דעתה, תעביר המיידע לפעילים במחוז.

 

3.      מפגש משותף עם מועצת מחוז הקיבוצים: מזכירות הוותיקים מבקשים להשתתף באחת מישיבות מועצת המחוז, על מנת לחשוף את פועלם ולקיים שיחה בנושאים שעל סדר יומם.

 

4.      כנס משותף לוותיקי התנועה ולוותיקים במחוז:

א.      נושא מוצע: "התדלדלות הרפואה הציבורית מול הפריחה של הרפואה הפרטית"- פרופ' מוטי רביד.

ב.      חניק תפנה למרכזת מח' בריאות ורווחה בתק"צ שתיתן סקירה במפגש, בנושאים שעל סדר היום של המחלקה והקיבוצים.

ג.       לזמן למפגש, בנוסף לוותיקי המחוז במפלגה ובקיבוצים, גם אחראים על הבריאות בקיבוצים. יאפשר חשיפה לחברים, גם אם אינם חברי מפלגה.

ד.      המפגש יתקיים בקיבוץ.

ה.      יש לשקול גם על קיום סיור באזור הקיבוץ.

 

סכמה חניק

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית