סיכום מפגש צירי ועידה מחוז - 4.4.2013

8.4.2013

סיכום מפגש צירי ועידה מחוז - 4.4.2013

 

במפגש השתתפו כ-30 חברים. מוזמן: יאיא - ראש מטה של יו"ר המפלגה.

 

על סדר היום (מתוך הנושאים שעל סה"י של הועידה ה-9 המתכנסת באותו היום):

1.      אישור תקנון בחירות ללשכה ולמזכ"ל המפלגה והקמת ועדת בחירות ללשכה ולתפקיד המזכ"ל.

2.      אישור המשך המצב הקיים - איחוד בין המרכז לוועידה (במקום בחירת מרכז חדש).

3.      החתמות לכינוס ועידה.

 

חניק:

בתחילת המפגש חניק נתנה סקירה בנוגע להתפקדות הקיבוצים במפקד 1.2013 עד 1.2014, והחשיבות לקיום מפקד גדול יותר בקיבוצים. הובהר כי דיון בלקחי הבחירות יתקיים במפגש עם יו"ר המפלגה בתאריך 28.4.13.

התקיימה שיחה בין החברים בה הועלו הנקודות המהוות קושי לקידום פעילות פוליטית בקיבוצים/במפקד: בעיית הזדהות של חברים, בעיקר צעירים וגיל ביניים, קושי בהתפקדות במעבר מקיבוץ שיתופים למתחדש, נתק בין החברים להנהגת המפלגה, אין זהות ערכים בין חברי התנועה הקיבוצית למפלגה. חבר הקיבוץ אינו רואה את הקשר בין הצבעה/התפקדות למפלגה לקידום צרכים קיומיים של הקיבוצים וההתיישבות, כעס על היו"ר כתוצאה מהמהלכים בפריימריס ובבחירות לוועידה ה-9 . יש תחושה שהעבודה אינה מייצגת את הקיבוצים. הוסכם על המשתתפים כי יש לפעול לקידום המפקד בקיבוצים.

יש לראות בקידום ערכי העבודה משימה לאומית, כחלק מהאג'נדה התנועתית. יש פנייה לשתף ח"כים במפגשים בקיבוצים לקידום נושא זה ולמעורבות גדולה יותר שלהם עם השטח הקיבוצי.

 

יאיא:

הסביר על מטרות כינוס הוועידה, תזכורת לגבי הרכב הועידה ה-9, כבסיס לבחירות ללשכה ולמזכ"ל. החשיבות בסיום הליך בבחירת המוסדות במפלגה (לשכה לא נבחרה 11 שנים). והמשך הדיאלוג האידיאולוגי במפלגה.

 

דגשים לתקנון בחירות ללשכת המפלגה - הסברים ע"י יאיא, עו"ד שימי בראון וחניק מרשק:

לשכה - צירי הועידה (כולל הצירופים) בעלי זכות לבחור ולהיבחר.

181 חברים ייבחרו.

תמהיל הרכב הלשכה ישתנה: 70% ייבחרו ועד 90 חברים (30%) מתוקף תפקידם. ע"פ מפתח זה צפי של כ-16 נבחרים חברי לשכה במחוז ו-17 בתוקף תפקידם. (יותר מאשר בלשכה הקודמת).

בבחירות ללשכה בוטלה ועדת הצירופים והצירופים ללשכה.

הבטחת ייצוג כמו בוועידה ה-9: 40% נשים, 15% צעירים וגמלאים.

אזורי בחירה רק לפי המחוזות. כל מחוז יקבע את מיקום הקלפי, בתאום עם ו. הבחירות המרכזית.

הגשת מועמדות בכל מחוז ולא במחוז אליו משתייך המועמד - הנושא הועלה בישיבת ועדת חוקה של המפלגה (זכרוני וליבאי). הוחלט בישיבה כי מכיוון שחייבים לשנות סעיף זה בחוקת המפלגה, בבחירות הנוכחיות תישאר החלטה זו, תוך התחייבות שתוך 4 חודשים יביאו חוקה מתוקנת ובכוונת היו"ר לשנות סעיף זה.

הוצגו ההסתייגויות שהועלו במפלגה, חלקן נדחו ע"י המוסד לברור עתירות.

 

החתמות לכינוס ועידה:

השינוי ע"פ הצעת היו"ר מ-51% מוצע ל-1/3 כנהוג בכנסת ובמוסדות אחרים. הייתה דרישה במפלגה להוריד ל-10% כפי שהיה בתקנון המרכז. הנימוק לביטול 10% - המרכז ניטמע בוועידה ומכאן שעל הועידה לפעול במתכונת של ועידה ולא מרכז, ומוצע הפחתה לדרישה להחתמות.

 

ועידה אידיאולוגית:

למחוז מספר נציגים בוועדת ההיגוי של הועידה. השנה הועידה תעסוק רק בנושא המדיני.

חניק הבהירה כי המחוז יקיים יום לעסוק בנושא המדיני, בכפוף ללו"ז של הצוות שעוסק בכך במפלגה.

 

נמסר דו"ח: עדנה סולודר - נציגת המחוז בוועדה המרכזית בבחירות ללשכה ולמזכ"ל מפלגה.

אהרון ידלין יכהן כיו"ר ועדת הביקורת של המפלגה.

 

הוחלט:

בעד התקנונים המוצעים והנושאים שעל סדר היום לוועידה - ברב קולות המשתתפים ללא מתנגדים.

 

סיכמה חניק.

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית