סיכום ישיבת מועצת מחוז הקיבוצים מ-25.10.2012

30.10.2012

סיכום ישיבת מועצת מחוז שהתקיימה בתאריך 25.10.2012

 

בפגישה השתתפו כ-70 חברים.

 

בתחילת המפגש נפרדנו מתמר שלוי ז"ל ושי שושני ז"ל - פעילים וותיקים ומסורים שהלכו לעולמם.

 

סדר היום:

פריימריס (בחירות מקדימות) במפלגת העבודה לכנסת ה-19.

סה"י הוועידה שאמורה להתכנס בתאריך 30.10.2012.

 

1.      עו"ד שימי בראון - יועץ משפטי למחוז הסביר את השינויים המוצעים לועידת המפלגה שתתכנס בתאריך 30.10.12 בתקנון הבחירות המקדימות לבחירת מועמדי העבודה לכנסת ה-19, בהתייחס לחוקת המפלגה "הישנה".

2.      חניק - מזכירת המחוז מסרה דו"ח בנוגע לפגישת ראשי מחוזות במפלגה: תל אביב, חיפה, ירושלים, קיבוצים, מושבים, ערבים, דרוזים ומזכיר מזכירי הסניפים במפלגה, בכל הנוגע לסה"י של הוועידה כפי שפורסם באתר המפלגה, תוך שימת דגש לנושא הפריימריס ותקנון עבודת הוועידה ה-9, בהתאם לסכום הישבה הנ"ל.

ברוח הדברים מבוקש לא לשנות ערב הבחירות את כללי המשחק הנהוגים עשרות שנים, ולא לקבל החלטות "פרסונאליות" לכאורה, כמו אישור מועמד שאינו חבר במפלגה מהיום הקובע, איחוד מחוזות, מתן הזכות לבחור מי יהיה נציג המחוזות, גם למי שאינו נמנה על אותו מחוז וכו'. הצעת המפלגה פרושה המעשי ביטול ייצוג מחוזות המפלגה ברשימה לכנסת. שינויים כנ"ל בסמוך לבחירות גרמו וגורמים להתמרמרות רבה וגורמים להעדפה מובנית של חברים חדשים על פני פעילים וותיקים. בשעה זו על כולם להיות מאוחדים להצלחה בבחירות לכנסת ה-19.

 

התקיים דיון במחוז בנוגע לנושא שעל סדר היום.

 

הצעת דוד דרומלביץ:

1.      מועצת מחוז הקיבוצים קוראת לכל חברי ותושבי הקיבוצים להתפקד למפלגת העבודה.

2.      מועצת מחוז הקיבוצים קוראת לכל חברי ותושבי הקיבוצים להצביע למפלגת העבודה בבחירות הקרובות לכנסת ה-19.

 

הוחלט:

בעד - ברב קולות המצביעים.

 

הצעת דוד דרומלביץ:

לקבל את השינוי המוצע לבחירות המקדימות לכנסת ה-19 כפי שמציעה יו"ר מפלגת העבודה:

בעד - 2

 

הצעה זו עמדה להצבעה מול הצעת חניק, ולוולה, שימי.

 

הצעת חניק, ולוולה, שימי (הצעת ראשי המחוזות):

1.      כל השינויים המתייחסים לזכות לבחור ולהיבחר, שינויים במבנה והרכב מחוזות המפלגה, שיטת ההצבעה הארצית (במקום מחוזית) וביטול לשכת המפלגה - כפי שמוצעים בפני הוועידה - יחולו, אם יתקבלו, רק מהבחירות לכנסת ה-20.

2.      החתמת צירי ועידה להצבעה חשאית בוועידה.

3.      דרישה לקיום פגישה של ראשי המחוזות עם יו"ר המפלגה לא יאוחר מסוף שבוע זה, להציג את עמדת פורום ראשי המחוזות בנושאים שבסה"י הוועידה.

4.       המחוז מסמיך את חניק ויעקב בכר להמשיך במגעים של ראשי המחוזות עם יו"ר המפלגה.

 

בעד ההצעה - 35.

 

סיכמה חניק מרשק

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית