סיכום מפגש מחוז הקיבוצים ב-15/5

סכום מפגש מחוז הקיבוצים - 15.5.2011

 

במפגש השתתפו כ-40 חברים.

 

על סדר היום:

1.      דו"ח לגבי התפקדות חברי קיבוצים - חניק

2.      פנייתו של אברהם עזאני לקיים דיון ולקבל החלטה בנושא: ביטול המשך כהונתו של זאב (ולוולה) שור כיו"ר מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה, לאור ההתרחשויות בקק"ל ושיחותיו עם מפלגת קדימה.

 

1.    דו"ח לגבי התפקדות חברי קיבוצים:
חניק:
מסרה דו"ח ביניים על ההתפקדות אשר צריכה להסתיים ב-7.6.11, כל זאת לאחר מספר מפגשים של המחוז בחודשים האחרונים הקשורים להחלטות המפלגה והתנהלותה בפועל, בכל הקשור לצורת התפקדות הקיבוצים.

2.     פנייתו של עזאני - ביטול המשך כהונתו של ולוולה כיו"ר המחוז, לאור ההתרחשויות בקק"ל ושיחותיו עם קדימה:

אברהם עזאני, דוד דרומלביץ, דודי נתן:
יוצאים כנגד התנהלות ולוולה בכל הקשור לדירקטוריון קק"ל וקוראים לולוולה לוותר על מקומו ברשימה, גם אם המפלגה טעתה ולא שריינה מקום לנציג ההתיישבות/הקיבוצים כבעבר.
לתנועה הקיבוצית יש מספיק מוסדות ודרכים לייצוג ההתיישבות שאינם קשורים למוסד מפלגתי.
מזכיר תנועה כיו"ר מחוז רק מתקופת נתן טל (מזכיר תק"צ). לאור השינוי והזהות בדפוסי ההצבעה לכנסת והירידה במפקד במחוז - קוראים לולוולה לוותר על תפקיד זה, חברים רבים אינם מיוצגים ע"י העבודה. המאבקים של מזכיר התנועה גם כיו"ר המחוז קושרות את ידיו ופוגעים בחברה בישראל. הסבירו את תפישתם בכל הקשור למבנה הדירקטוריון בקק"ל וניגוד האינטרסים בין מועמדות ולוולה לנבחרי העבודה.

ולוולה: יוצא כנגד הדרישה הנובעת מהחשיפה בתקשורת טרם ברור העובדות לאשורן. לא עזב את העבודה ופועל לקידום המפלגה וצורכי הקיבוצים. רואה קשר בין תפקידו כמזכיר תק"צ ויו"ר המחוז הגדול במפלגה - ביכולתו לפעול לקידום האינטרסים של הקיבוצים וההתיישבות. הסביר את המהלכים בכל הקשור למועמדותו בדירקטוריון קק"ל שהחלו טרם פרישת נציגי העבודה והקמת סיעת עצמאות. מרבית הנושאים בדירקטוריון קשורים להתיישבות ומכאן החשיבות שיהיה נציג בכיר של הקיבוצים בו, כפי שהיה בעבר. איננו מועמד מטעם עצמאות. בכירים בקק"ל ובעבודה, בדיעבד, טוענים שהייתה טעות בהתנהלות לבחירת הדירקטוריון ללא נציג הקיבוצים.

שימי בראון - עו"ד יועץ משפטי: תפקיד יו"ר המחוז נבע מהצורך להגדיר את הפעילות, המעמד ושתוף הפעולה של מזכיר התנועה וניתן לו מעמד סטטוטורי במפלגה - מקנה כוח למחוז ולתנועה. כעו"ד מטעם המחוז -מסר אינפורמציה בנושא הבחירות לדירקטוריון, עם דגש היסטורי שקבע: קיים נוהג לפיו העבודה מינתה תמיד נציג של הקיבוצים והמושבים בקק"ל - נוהג אשר נקבע בעבר בפסק דין מחייב. המהלך לבחירת נציגי העבודה בלשכת מפלגה לא היה תקין וסביר. מציע לא להתנדב ולוותר על מקומנו בדירקטוריון אלא להיצמד להחלטות בית המשפט בנושא זה.

יהודה טל, עדנה סולודר, ישראל סלע, תמר רז, אהרון ידלין, איציק בדר, יעקב בכר, עמיקם אסם, חניק מרשק: רואים חשיבות שמזכיר התנועה יכהן גם כיו"ר המחוז, כל עוד הוא חבר מפלגת העבודה, כפי שנהוג גם במחוזות אחרים.
כל מנגנון כולל כוח פוליטי ולכן מזכיר התנועה צריך לכהן גם כיו"ר המחוז - זו סינרגייה חשובה והדרישה לפיצול עשויה לפגוע בנו.
מזכיר תנועה שהוא גם יו"ר מחוז יכול לקדם נושאים הקשורים לקיבוצים ולהתיישבות ואת יכולת ההשפעה במוסדות חיצוניים.
השיח ההתיישבותי במפלגה הולך ונכחד ועלינו לחזקו ולא להיאבק בו, על כן המהלכים שעשה ולוולה משרתים את השליחות והעניין של חברי הקיבוצים בקק"ל ובמפלגה.
העבודה "בעטה" הצידה את הקיבוצים וחובה על המחוז לפעול שנציג שלו יהיה בדירקטוריון קק"ל.
ביקורת לגבי התנהלות חברים במחוז כנגד המחוז והעומדים בראשו בכל הקשור לתפקיד יו"ר המחוז וההתנהלות בקק"ל. חשובים האחידות והייצוג ושמזכיר התנועה יהיה בנקודות הכרעה גם אם נדרשת קואליציה כזו או אחרת.
יש לשאוף לחזור ולהקים את תע"צ שיבחר את נציגיו ע"פ הנוהג שהיה קיים, לכן על העבודה לבטל את הבחירות שהתקיימו.

 

הוחלט:

בעד הצעת אברהם עזאני - 3

נגד הצעת אברהם עזאני - 27

נמנע - 1


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית