סיכום ישיבת חירום של מחוז הקיבוצים - 26.6.2011

סיכום ישיבת חירום של מחוז הקיבוצים - 26.6.2011

 

בכינוס השתתפו כ-60 חברים.

משתתפים נוספים: ח"כ יצחק (בוג'י) הרצוג, עמרם מצנע, אראל מרגלית.

 

הנושא: המגמה לפסילת אלפי מתפקדי מחוז הקיבוצים מספר הבוחרים לבחירת יו"ר מפלגה

 

שימי וחניק:

נתנו סקירה ממצה לגבי התהליך והטיפול בנושא זה ברמת המחוז והמפלגה, שעיקרה:

המפלגה קבעה בתקנוניה הבחנה בין קיבוץ מתחדש לקיבוץ שיתופי. המחוז הגיש רשימה של סיווג הקיבוצים כפי שהועברה מרשם האגודות השיתופיות, שהוא המוסד הרשמי הקובע את סיווגם של הקיבוצים. במקביל הסתבר בדיאבד כי הייתה התנהלות במזכירות הלשכה, בעקבותיה פנו מזכ"ל ויו"ר המפלגה ליו"ר המוסד לברור עתירות - עו"ד זכרוני , בנושא סיווג הקיבוצים , אשר פסק שהגוף היחיד שקובע את הסיווג ע"פ חוק הוא הרשם. היה ערעור ופסיקה נוספת של זכרוני, אשר לא שינה פסיקתו. ח"כ פרץ ערער למוטב של 3 דיינים על הפסיקות הנ"ל. בסופו של דיון ניתנה החלטה המאשרת את רוח הפסיקה של זכרוני והתנהלות המחוז. בפסיקה זו המחוז נדרש להגיש תצהיר וב-6.6.11 מזכיר התנועה הקיבוצית הגיש תצהיר כנדרש.

ב-21.6 התברר שהטפסים של חברי קיבוצים שהתפקדו דרך המחוז הוקפאו ולא הועברו להקלדה, כיתר המתפקדים במפלגה.

ב-19.6 הוציא היועץ המשפטי של המפלגה עם פרשנות השונה מרוח הפסיקה בעתירה ואשר מרעה עם מתפקדי הקיבוצים (בעיקר מקיבוצים שיתופיים). כמו כן נעשתה פנייה לאחד מחברי המוטב , שייתן הבהרה לפסק דינו, אשר גם היא סותרת את רוח החלטתו מהעתירה השלישית. כל זאת ללא ידיעתנו.

ב-26.6 המחוז, באמצעות עו"ד שימי בראון ענה במכתב הפוסל את הכללים והפרשנות שנעשו מתם הפסיקה השלישית , אשר המשמעות היא שחברי הקיבוצים מוחזקים כבני ערובה. בנוסף, אין בכוונתנו להתייחס ולהצהיר לגבי חשבונות אישיים בבנק של חברי קיבוצים כפי שעולה מרוח הפרשנות המחודשת. רואים בהתנהלות זו של המפלגה ניסיון לפגוע במחוז, בהליכים שאינם תקינים ומבקשים לשקול פנייה לערכאות משפטיות חיצוניות במידה והנ"ל לא יוסדר.

 

עמרם מצנע:

יש פה ניסיון לא ראוי להשפיע על תוצאות הבחירות לראשות המפלגה, בדרך לא דמוקרטית, תוך פגיעה בקיבוצים ובמעמדם, כל זאת ערב בחירות. לא משנים תקנון ונהלים ערב בחירות. ביקורת על מפקדי הארגזים במפלגה. יש לפעול בשקיפות ומתן הזדמנות שווה לכולם בבחירות. במקום לעודד חברים להצטרף למפלגה, פועלת המפלגה כך שחברים יפרשו ממנה או לא יצטרפו.

 

אראל מרגלית:

זהו מאבק ואסור לאפשר לאף אחד לעשות מחטפים. המטרה שהתנועה הקיבוצית תחזור להיות מהמובילים בתנועת העבודה המתחדשת. המפקד - תהליך התחדשות, שיאפשר למפלגה לחזור למפה הפוליטית. יש לבער מהלכים כפי שתוארו כאן. יעמוד לצד המחוז במאבק בכל הקשור למפקד.

 

ח"כ יצחק (בוג'י) הרצוג:

המאבק של המחוז צודק והוא מלווה אותו מראשיתו. קובל כנגד החלטת המחוז לא להשתתף בועידה שהכריעה בעד שינוי צורת ההתפקדות בקיבוצים, מה שהביא לתוצאה היום. מציע לחזור לדיון במוטב של 3 הדיינים. חוות הדעת של היועץ המשפטי למפלגה אינה מחייבת את הדיינים במוטב, אך מחייבת החלטה מחודשת באותו הרכב של דיינים. יש להיאבק על הסוגיה המשפטית, הברורה והמדויקת. הרשם הוא הגוף שרשאי לקבוע את סיווג הקיבוצים והעותר חולק על כך.

כשייבחר יפעל לשנות ההחלטה במוסדות המפלגה.

 

זאב (ולוולה) שור:

ראשי המחוז נאבקו כנגד רוע הגזירה בכל מקום ודרך אפשרית ועל כן הם מבקשים גיבוי של החברים לכל מהלך שיוחלט עליו במפגש. הן החוק והן מבקר המדינה אישרו את צורת ההתפקדות בקיבוצים (באמצעות חיוב החבר בתקציבו והוצאת צ'ק מרוכז). הן קיבוץ מתחדש והן קיבוץ שיתופי הם אגודה שיתופית, וכך הקיבוצים מתנהלים בביתם הקיבוצי. מיום קבלת השינוי בועידה, בהתייחס להתפקדות הקיבוצים - פעלנו ע"פ החלטותיה וכדין. אינו מתכוון למלא אחר ההנחיה של עו"ד שפירא - היועץ המשפטי למפלגה ולהצהיר לגבי כל חבר וחבר האם יש לו חשבון בנק פרטי. נעשה כאן ניסיון לפגוע בהתפקדות של המחוז באופן גורף. מדובר בפסילה של חברים רבים מתוך רצון להקטין את גודלו וכוחו של המחוז. המאבק אינו נגד חבר זה או אחר אלא נגד החלטות המפלגה והמהלכים בהם היא נוקטת.

 

סיכום סבב מדברי החברים:

§         ההתנגדות לקיבוצים והניסיון לפגוע בהם באמצעות המפקד היא התנגדות והתנכלות פוליטית.

§         לאור המתרחש יש לקבל החלטה לגבי עתיד המחוז במפלגה.

§         ההחלטה פה אחד בסיעה בנושא התפקדות הקיבוצים, כמוה כמאבק של הממסד המפלגתי כנגד המחוז.

§         חלק סבורים כי היה כן צריך להשתתף בועידה ולנסות להשפיע על קבלת ההחלטה.

§         שום גורם במפלגה אינו רשאי לקבוע את סיווג הקיבוצים, אלא רשם האגודות השיתופיות.

§         מיעוט יצא כנגד זיהוי המאבק כנגד הקיבוצים המשויך למחנה מסוים. זה לגיטימי לקיים מאבק פוליטי על צורת התפקדות הקיבוצים. להסמיך את ראשי המחוז לפעול מול המפלגה ולא מול מועמדים.

§         מרבית החברים שוללים באופן גורף התפקדות חברי קיבוצים (מתחדש ושיתופי) באשראי, פגיעה בליבת החיים של החברים בביתם הקיבוצים, אשר מתנהלים מול מוסדות, ארגונים ועוד בחיוב החברים בתקציב.

§         המחוז משלם את המחיר בגין מאבקים שונים בסיעה ובמפלגה.

§         התנהלות המפלגה מול הקיבוצים פוגעת קודם כל במפלגה ובעתיד התמיכה בה בקיבוצים.

§         צריך היה קודם כל להקליד את חברי הקיבוצים, כמו ייתר המתפקדים למפלגה, ורק אחר כך מי שרוצה שיערער.

 

הוחלט:

1.      המחוז קורא למזכ"ל וליו"ר המפלגה לפעול לאלתר וללא כל דיחוי להקליד באופן מיידי את חברי הקיבוצים שהתפקדו למפלגה.

2.      המחוז מורה לגורמים המוסמכים במחוז (ולוולה, חניק ועו"ד בראון), לפעול על מנת למצות את מלוא זכויות מתפקדי המפלגה במחוז הקיבוצים, לרבות פניה לערכאות משפטיות, במטרה שייבחנו את כל ההליך שפורט כאמור ואת החלטות המוסד לבירור עתירות והתנהלות המפלגה, וכן על מנת שיעצור את השלמת הליך המפקד עד למועד החלטתו.

 

ההחלטה התקבלה פה אחד.

 

סיכמה: חניק

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית