סיכום ישיבת מחוז הקיבוצים מ-20.3.2011

סיכום ישיבת מחוז 20.3.2011

 

השתתפו: כ-100 חברים

משתתף מוזמן: חיליק בר - מזכ"ל המפלגה

 

כינוס חירום של המחוז בנושא התפקדות חברי הקיבוצים למפלגת העבודה

 - לקראת ועידת מפלגה שתתקיים בתאריך 27.3.2011

 

חניק מרשק - מזכירת המחוז:

הסבירה את כל המהלכים ותוצאות הפגישות שהתקיימו בין ראשי המחוז לחברי סיעת העבודה, המזכ"ל והיו"ר הזמני. המגמה במפלגה - שינוי חוקת המפלגה ותקנון מפקד חברים במפלגה, בהתייחס להתפקדות חברי קיבוצים למפלגת העבודה, לקראת הבחירות ליו"ר המפלגה ובכלל, בועידת המפלגה שתתכנס בתאריך 27.3.11. כל הניסיונות של ראשי המחוז לשנות את ההצעה שתובא לוועידה כשלו. המשמעות ניסיון לפגוע במחוז, בליבת אורחות החיים של חברי הקיבוצים והתנהלותם בתקציבם האישי בקיבוץ והתערבות בסיווג הקיבוצים כפי שנקבע ע"י רשם האגודות השיתופיות (קיבוץ שיתופי, קיבוץ מתחדש).

 

זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית ויו"ר המחוז:

רואה בחומרה את השינוי שיובא בפני הועידה, תחושה שלא רוצים את הקיבוצים והמחוז במפלגה ושואפים להקטנת המחוז. הסביר אודות הבחירות לראשות ודירקטוריון קק"ל.

 

חיליק בר - מזכ"ל מפלגה:

הסביר את המהלכים שקרו בין סיעת העבודה לסיעת העצמאות והרפורמים בבחירות לקק"ל, לא הכיר את הנוהג המסורתי בהתייחס לקיבוצים בנ"ל. יש לפעול לפי חוקת המפלגה. הנושא נמצא בהליך משפטי. סיעת עצמאות מנסים לרוקן את העבודה מכל נציגות (ביטול תע"צ ותנועה העבודה העולמית והקמת סיעה אחרת).

סובר כי כל ההחלטות בסיעה חייבות להתקבל פה אחד. מתנגד לתשלום בצ'קים למניעת זיופים ומפקד ארגזים. רק מיעוט בסיעה מוכן לקבל את צורת ההתפקדות בקיבוצים כפי שהייתה עד כה, אך גם הם בתנאים מסוימים. כל חברי הקיבוצים שהתפקדו עד כה הועברו ויועברו להקלדה לפני השינוי שיהיה בוועידה - זו התחייבות שלו, על כן השינוי יהיה רק לחברים מצטרפים מיום ההחלטה בוועידה ואילך. לא יאפשר שיגישו עתירה כנגד אותם מתפקדים. מבין שהשינוי המוצע הוא כתוצאה מההתמודדות על ראשות המפלגה, בעתיד ניתן יהיה לשנות את ההחלטה. קורא למחוז להשתתף בוועידה.

 

סיכום סבב דברי החברים:

·         צורת החיים בקיבוץ משקפת את צורת ההתפקדות בקיבוצים כפי שהיה עד כה. אם צורת חיינו אינה מוצאת חן בעיני חברים במפלגה - עלינו לשקול צעדנו. על המפלגה לקבל החלטה האם רוצה את חברי הקיבוצים שותפים בה או לאו.

·         הנושא הוא פוליטי ולא טכני. התחושה שהקיבוצים שעזרו להקים את המפלגה ולהחזיקה שנים מרגישים לא רצויים. במקום לבנות ולשקם את המפלגה נאבקים בקיבוצים. מרבית הדוברים הציעו לא להשתתף בוועידה.

·         לאורך השנים נעשים ניסיונות לפגוע במחוז ובגודלו, על אף זאת מעטים מציעים כן להשתתף בוועידה ולהצביע נגד השינוי. אח"כ לקבל החלטות בהתאם למה שיוחלט בוועידה.

·         חשש שהמהלכים בוועידה ותוצאותיהם יפגעו באמון ובמפקד בקיבוצים. קשה יהיה להסביר ולשכנע את החברים.

·         הן הקק"ל והן המפקד משקפים את התנהגותה של המפלגה הרואה בקיבוצים כמי שעבר זמנם וסיימו דרכם. על ראשי המפלגה לשנות את יחסם. בלי הקיבוצים וההתיישבות בכללותה אין סיכוי למפלגה.

·         ביקורת קשה לגבי הצעדים שנקטו ברק ושמחון בכל הקשור לקק"ל ולתע"צ. מעשה נוכלות וחוסר אחריות וביטול הדמוקרטיה.

·         מפלגת העבודה אינה דומיננטית, כבעבר, בקיבוצים וכאן תפקיד המחוז ושליחיו. אם המפלגה תמשיך להתנהג כך לקיבוצים בכל הקשור למפקד - זהו גזר דין מוות שירחף על גודלה של המפלגה בקיבוצים, ואולי יש הרוצים בכך.

·         במקום שהמפלגה תעסוק בנושאי חברה, כלכלה, חינוך, רווחה וביטחון היא ממשיכה להיאבק בקיבוצים.

 

הוחלט:

לקבוע צוות נוסף, לצוות שטיפל עד כה בנושא, מבין חברי המחוז שייפגש עם הסיעה, המזכ"ל והיו"ר הזמני, טרם הוועידה בניסיון להטות את ההחלטה שתובא לוועידה.

בהתאם למפגש יוחלט על המשך הצעדים במחוז.

חברי הצוות המוצעים: ולוולה, שימי בר און, עדנה סולודר, תמר שלוי, איציק בדר. חניק תעדר.

 

בעד ההצעה - ברב קולות המשתתפים.

 

סיכמה חניק

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית