סיכום ישיבת מחוז הקיבוצים מ-24/12/2010

3.1.2011

סכום ישיבת מחוז הקיבוצים מ-24.12.2010

 

בישיבה השתתפו כ-90 חברים.

מוזמנים נוספים: השר יצחק (בוג'י הרצוג), חיליק בר - מזכ"ל המפלגה

 

סדר יום:

1.      המאבק של התנועה הקיבוצית מול ממ"י.

2.      השר יצחק (בוג'י) הרצוג - הדרישה לכינוס הועידה לדון ולהחליט בדבר בחירות מקדימות לתפקיד יו"ר מפלגה, ומה נדרש לעשות לקידום המפלגה בציבוריות בישראל ובקיבוצים.

3.      חיליק בר - תוכנית עבודה של המפלגה ותפקידו כמזכ"ל עם המחוזות והסניפים והפעילים.

 

1.     המאבק של התנועה הקיבוצית מול ממ"י:
נושא זה הועלה לראשית סדר היום, על אף שלא פורסם טרם הישיבה, בשל דחיפות הנושא ולו"ז.

נמסר דו"ח ע"י זאב (ולוולה) שור - מזכיר התק"צ:
הוחלט על הפסקת המו"מ עם ממ"י והקמת צוות בתק"צ לקידום המאבק. תנאי ממ"י אינם מאפשרים לקיבוצים חזרת בנים, קליטה, צמיחה דמוגרפית, בנייה, פיתוח כלכלי ועוד. זהו מאבק על הבית לו 3 דרישות עיקריות:

א.      ביטול מכתב מנהל שאסורה בנייה והשכרה בקיבוצים.

ב.      ביטול תקנה 2ג'1 - חתימת ממ"י על אישורי בנייה בכל קיבוץ, כתנאי לאישור בנייה.

ג.       הקמת וועדה בראשות מנכ"ל מ. משפטים שתיבחן את כל נושא הקרקעות.
הופעלו גורמים פוליטיים כולל בקרב שרי העבודה והעומד בראשה, הכוללת דרישה לא להצביע על תקציב המדינה בשבוע הקרוב, כל עוד לא יוסדר נושא זה. יו"ר המפלגה ברק נרתם בנחישות לפתרון הנושא מול רוה"מ נתניהו ונוספים - מסר של מאבק קיומי לקיבוצים. המהלכים הובילו לקידום מהיר ביותר של הטיפול בנושא מול כל הגורמים הנ"ל.

הוחלט (פה אחד):

1.     מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה דורש מסיעת העבודה שלא לתמוך בתקציב המדינה, כל עוד לא יושרו כל חילוקי הדעות בין הקיבוצים לממ"י, בעיקר בנושא השכרת הדירות והבנייה בקיבוצים. על המנהל לבטל לאלתר את התקנה 2ג'1.

2.     על המנהל לבטל את המכתבים ששלח לקיבוצים בדבר איסור בנייה בקיבוצים אלא באישור המנהל.

3.     המחוז פונה לחברי הסיעה ומבהיר כי זהו מאבק על הבית שלנו, וכל מי שלא יהיה אתנו במאבק הזה חברים הקיבוצים והמחוז לא יהיו אתו בבוא העת.

2.    השר יצחק (בוג'י) הרצוג:
קורא ליו"ר המפלגה וסיעתה לא לתמוך בתקציב המדינה אם לא יהיה פתרון מוסכם בנושא ממ"י והקיבוצים. ההשכרות הן חלק ממרקם החיים של הקהילה הקיבוצית. זוהי הכבדת יד מכוונת של ממ"י וצריך להילחם בה בכוח. את התקנה 2ג'1 העביר ח"כ שטרית (קדימה) בסוף ימיו כשר הפנים.
הבית המפלגתי לפני חיסול. אין לכידות, מסר קוהרנטי, בעיית הנהגה, מורדים שתוקפים והביטוי לכך ההתבוננות הציבורית שהביאה אותנו היום ל-6 מנדטים. יש לקבל החלטות דרמטיות מכיוון שעתיד המפה הפוליטית עומד להשתנות וזה הזמן להציל מבעוד מועד את הבית משרפה ולפרוש מהממשלה, ועל כן הודיע על התמודדותו לראשות המפלגה במועד יוני 2011 (תום 4 שנים לכהונת ברק). מוכן להידברות לגבי לו"ז. דורש מהמזכ"ל להביא לו"ז ולפעול ע"פ חוקת המפלגה בהליכים דמוקרטיים.
בנוסף על הועידה לקיים הידברות עם הפעילים ודיונים בנושאים חברתיים-כלכליים ומדיניים, אך הן אינן צריכות לדחות את הדיון על בחירת היו"ר. כשאין דיונים עוברים לכוחנות ואלימות.
מנהיג שאינו יודע לחבר את ההנהגה שלו הנבחרת, אינו יודע לנהל גוף פוליטי ולכן הגיע הזמן למהלך שיביא שינוי.
רואה עצמו שליח ומוכן לקדם ולטפל בנושאים הקשורים לליבת החיים של הבית הקיבוצי, של תנועות הנוער ועוד, אך לשם כך יש להביאם לסדר היום וליידע אותו ואת ייתר הסיעה.

3.     חיליק בר - מזכ"ל המפלגה:
מדינת ישראל אינה יכולה להתקיים ללא מפלגת העבודה. פניה יראו שונות ועלינו ביחד לשקמה בשנים הקרובות.
לתפיסתו יש לקיים ישיבת מוסדות פתוחות (להוציא מקרים מיוחדים המתחייבים מהחוקה והתקנון) - כביטוי לשיתוף השטח, לא רק במרכז אלא ע"פ רחבי הארץ. תפקיד המוסדות להוות שופר, לקיים דיונים ולקבל החלטות אשר משקפות את דרכה של העבודה בנושאים רעיוניים, ערכיים, לאומיים ופרסונליים, ועל נבחרי העבודה להתחייב להן. יש לקבל את מרותם של החלטות המוסדות.
יוצא כנגד התנהגות והתנהלות המורדים ויצא נגדם בתקשורת, מצפה שיחזרו מסורם. מי שרוצה לעזוב את המפלגה זה הזמן ושיפסיק לחרבה מבפנים. הוקם צוות תגובות במפלגה לחיזוק וקידומה, קורא לידלין להצטרף לצוות.
את המאבקים האחרונים במדינה בנושאי חברה וכלכלה מובילים צעירים וסטודנטים חברי ופעילי המפלגה, הם גם שולטים באגודות הסטודנטים. מנגד יש לחדש את הפעילות בקרב נוער עבודה.
מוכן לשיתוף פעולה עם התנועה הקיבוצית (אגף המשימות ואחרים) כולל בתחום הלוגיסטי לקידום מאבקים חברתיים ולאומיים ברוח העבודה ותנועת העבודה.
בתוכנית קיום ועידות רעיוניות באפריל, כולל ועדות מכינות לחידוד העמדות אך יש להימנע מלהגיע לקיצון. דיונים וקבלת החלטות צריכים להתקיים תוך שיתוף ומעורבות בדרך דמוקרטית ולא דרך בתי משפט, ברוח תפיסה זו מנסה לפעול מרגע כניסתו לתפקיד.
מפקד למפלגה - הקמת ושדרוג מערכת טכנית וניהולית. המפקד חזר לעבוד. הקמת אתר אינטרנט מודרני וזמין, שיהיה בו ביטוי גם לסניפים ולמחוזות.
חיליק סקר את הפעילות הנעשית בשטח מול הסניפים והמחוזות להבראתם וכינון פועלם. בניית כלי עבודה לוגיסטיים ורעיוניים לקידום ופיתוח הפעילות בשטח.

מפאת קוצר הזמן סוכם:

א.      חיליק יוציא מכתב לכל חברי המוסדות במחוז, המסכם את תוכנית עבודתו במפלגה ומול המחוז, ומענה לשאלות שהועלו במפגש ע"י החברים, עליהן לא הספיק לענות מפאת קוצר הזמן.

ב.      חיליק הבטיח, לאור הטענות שהועלו ע"י סול-נציגת קיבוצי הבקעה, לבחון קידום פגישת יו"ר המפלגה עם חברי הבקעה.

 

סכום סבב מדברי החברים:

 


 בנושא המאבק מול ממ"י:

 • תמיכה במאבק. הקרקע והמים הם נשמת אפם של הקיבוצים, שרובם יושבים בפריפריה. המפלגה והסיעה חייבים לתמוך במאבק זה.
 • על מפלגת העבודה לתת גיבוי כולל תקשורתי ברוח החלטת המחוז שהתקבלה היום.
 • תמיכת העבודה בנושא זה תאפשר גם לנאמנים בקיבוצים לקדם את המפקד ואת המפלגה בקרב החברים בקיבוצם.
 • בעד המאבק נגד המנהל, אך נגד הפיכתנו לסוחרי נדל"ן ושוכרי דירות. הקיבוצים הפכו מחברה יצרנית לצרכנית, ושינו את המשמעות ואובדן האמון וזה משליך גם על העבודה. הדרך הפוליטית חייבת להיות גם דרך חברתית. מפלגה היא דרך ובמה שבאמצעותם אפשר להשיג מטרות ולא בית.
 • כעס על ח"כ מג'אדלה אשר יצא נגד הקיבוצים והציונות בוועדה בכנסת בנושא קרקעות הקיבוצים, דרישה לתגובה של העבודה.

בנושא המפלגתי:

 • מבחנה של מפלגה פוליטית במידת האמון שיש לה בציבור ואנו הולכים משפל לשפל ועולה סימן על עתידה של המפלגה. יש לצאת לגאות חדשה על אף שלא נגיע להיות מפלגה מובילה המרכיבה את הממשלה בבחירות הבאות.
 • 3 מישורים לקידום המפלגה התלויים בנו:
  א. מישור פרסונלי.
  ב. מישור אידיאולוגי: הגינות ויושר בתהליכים וקיום מפגשים תוך מתן אפשרות לביטוי למרחב הדעות הקיימות. צריך מנעד של דעות ומכנה משותף. בין הקטבים צריך מקום לכל הדעות ואסור לטשטש אותן.
  ג. מישור ארגוני: הפרדה בין יו"ר שאינו מועמד לראשות הממשלה ובין המועמד לראשותה. יו"ר שיבנה את אחדות המפלגה, ישקוד על גיבוש אידיאולוגיה והכנתה לבחירות הבאות. בניית המפלגה ע"פ אזורי הקלפי כולל ועדות ומתנדבים ולא ע"פ המערך של הסניפים והמחוזות היום. לגבי אזורי הקלפי קיימת התנגדות להצעה זו אשר תפגע במחוזות הסקטוריאליים (קיבוצים, מושבים, דרוזים וערבים).
 • הקמת גוש מרכזי. (חלקים מקדימה, ימין שפוי ושמאל לא קיצוני = ניסיון לאומי). חלק סוברים כי מהלך זה יש לקדם תוך ישיבה בממשלה, אחרים סבורים שמהלך זה ראוי שיתקיים מחוץ לממשלה.
 • העם הלך ימינה ויש לקיים מסע מחודש להצמחת שמאל אחר.
 • הצדקת ישיבתנו בממשלה נובעת מהצורך בקידום התהליך המדיני שאינו מתקדם. על זה ניבחן ונשלם בבוא היום.
 • העבודה פנתה שמאלה מדי במישור המדיני. האזרחים אינם מזדהים עם תפיסה זו. יש להגדיר את העבודה כמפלגת מרכז ולגבש קו מדיני בטחוני וחברתי בהתאם. הציבור מצפה שאת האנרגיה נשקיע בדחיפת נתניהו לכיוון פתרון התהליך המדיני.
 • אם לא היינו היום בממשלה לא ניתן היה להילחם, להשפיע ולקדם את האינטרסים של הקיבוצים. זו לא בושה להיאבק בכל הכלים הפוליטיים והמפלגתיים לצורך קיום חיינו.
 • קיבוצי הבקעה נשלחו ע"י התנועה והמפלגה. לפני מס' חודשים בלשכה הוזמן והובטח כי יו"ר המפלגה ברק יגיע למפגש עם החברים והוא לא הגיע. יודעים לכבד החלטות ולא לכבד בגידה - כך מרגישים. נפגעו מההקפאה בבנייה. אי אפשר לבנות ועצרו את הקליטה והפיתוח בקיבוצי הבקעה.
 • היחלשותה של המפלגה מהווה גורם ישיר להיחלשותה של התנועה הקיבוצית במאבקה.
 • אין מפלגה חלופית לעבודה, ייתר החלופות הן אשליות, אך יש לדעת כי לעיתים הבהרת וחידוד עמדות יביא לירידה במנדטים, לעומת טשטוש הדרך שיביא יותר מנדטים (קדימה למשל). בשנים האחרונות העבודה פועלת בזגזג ע"פ שני הפרמטרים הללו. הערפול והמחלוקת בתחמי חברה, כלכלה וחינוך פוגעים בנו. הגיע הזמן לקיים ברור בתוכנו ולקבוע עמדות ברורות ונהירות.
 • הפתעה לטובה מהתפיסה הניהולית והארגונית של חיליק המזכ"ל, תפקיד המהווה גשר לייצוג דעות וקבוצות.
 • נגד פתיחת הדיונים במוסדות המפלגה יביא לג'ונגל בדיונים ובקבלת ההחלטות. מנגד אחרים סבורים שזה הליך מקדם, משתף ודמוקרטי.
 • תמיכה בקיום ישיבות מוסדות המפלגה באזורים שונים בארץ ולא רק במרכז, יאפשר שילוב והשתתפות של חברים רבים יותר ומהשורה ויעמיק את התהליך הדמוקרטי בקבלת החלטות.
 • שלילת הקמפיין בתוך ומחוץ למפלגה כנגד ברק העומד בראש המפלגה.
 • הדיון על פריימריס וראשות המפלגה צריך להתקיים רק לאחר קיום ועידות רעיוניות, ערכיות ועקרוניות המתחייבים מהמצב אליו הגיעה המפלגה. רק לאחריהן יש לעסוק בנושא הפרסונלי. מנגד מיעוט סבור כי יש לקדם הדיון בנושא הקדמת הבחירות.
 • אין חילוקי דעות אידיאולוגיים משמעותיים במפלגה, יש מחלוקת פרסונלית המביאה לידי ביטוי את גודל התמיכה בקרב החברים בעבודה. צריך מנהיג שרעב לשלטון שיגיע לצבורים שאינם היום במפלגה.
 • ריבוי מועמדים לראשות המפלגה והקריאה עתה לבחירות פוגע ולא מקדם.
 • לא פוגשים את העבודה בפעילות בקרב קבוצות שונות בחברה ובמאבקים אידיאולוגיים ועקרוניים, להם שותפים ואותם מובילים התנועה הקיבוצית ותנועות הנוער. על המפלגה להיות שותפה ולקדם מאבקים אלו: גיוס חרדים, מאבק הסטודנטים, גזענות, מכסות שנות שירות, גלעד שליט, פולרד ועוד.
 • כעס על חיסול תע"צ בגלל המאבק על ראשות קק"ל.

סיכמה חניק

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית