סיכום מפגש מחוז הקיבוצים בעבודה מ-13.6.10

16.6.2010

סיכום מפגש מחוז מ-13.6.10

 

במפגש השתתפו כ-70 חברים.

 

סדר היום:

 

1.     מפקד למפלגת העבודה לשנת 3.2010 עד 3.2011.

 

חניק:

מסרה אינפורמציה לגבי ההתפקדות השנה ונקודות לחשיבות ההתפקדות בקיבוצים ושימת דגש על נוהלי ההתפקדות בקיבוצים לשימור חברים ממשיכים ואיתור חברים חדשים, על אף המצב הקשה בקרב חברי הקיבוצים במפלגת העבודה.

ולוולה:

המפקד הוא תוצאה של המצב במפלגה. נמצאים בתקופה קשה בתולדות העבודה והמדינה ולכן זה לא הרגע המתאים לבקר, אלא צריך לתת תמיכה וכתף. גוף אחראי לא צריך להוביל לאופוזיציה, רק בבוא היום (לקראת ספטמבר) נעלה הצעות אופרטיביות. צריך שיהיה שינוי במפלגה. יש לחדד את הדרך וקידם הנושא המדיני. יש לצאת באמירות ברורות יותר בנושאי חברה וכלכלה.

אורית:

קיים פער בין רמת העשייה של הסיעה לבין מה שמגיע לחברים. עוסקים בנושאים שהם הליבה של ערכי תנועת העבודה.

 

סבב מדברי החברים:

בתנועה הקיבוצית יש פלורליזם מפלגתי (3 מפלגות). לא ניתן להגיע להישגים שיענו על צורכי הקיבוץ, הכפר, הפריפריה, תנועות הנוער, החינוך ועוד- ללא מימוש הכלים הדמוקרטיים וללא פעולה פוליטית ומפלגתית. יש לשים דגש על האינטרס של התנועה הקיבוצית.

האידיאולוגיה של המפלגה הולמת את דרכנו: חתירה לשלום ובטחון, סוציאל דמוקרטיה, צדק ושוויון.

אין קולקטיביות רעיונית מי יעמוד בראש המפלגה- ואל לנו לנקוט עמדה. החשיבות בגיוס מתפקדים כתשתית לתמיכה במועמדים להנהגה הבאה של המפלגה.

דרישה למעורבות נבחרי העבודה בתהליך ההתפקדות- אינטרס הדדי.

במידה ותיק החקלאות יינתן לחבר קיבוץ- יהווה זרז ותמריץ להתפקדות חברים.

היציאה מהממשלה ובחירות ליו"ר מפלגה, יאפשרו לפקוד חברים רבים.

שימת דגש וידוע החברים בפעילות הברוכה של השרים במשרדים השונים יתנו מענה הולם לשאלות החברים. להכין "סל נושאים" לנ"ל.

המצב בקרב החברים קשה ביותר ועל כן יש לגבש בכל קיבוץ צוות שיפעל מול החברים ולא להשאיר הטיפול בהתפקדות לנאמן בלבד.

הכלים והנימוקים להתפקדות שהיו עד כה אינם רלבנטיים. יש לפעול בכלים מודרניים ובנימוקים אחרים שיאפשרו לפקוד חברים. לנצל את כל אמצעי התקשורת השונים בקיבוץ.

עלינו להיות משימתיים, בבואנו לפקוד חברים, ולא לצורך מתמודד כלשהו. אנו תנועה משימתית ועל כך יש לשים דגש בשכנוע חברים.

לא צריך לצפות עתה למתפקדים רבים בקיבוצים. המצב ישתנה לקראת בחירות. עד אז יש לשכנע ברמה האישית בניסיון לפצח את האדישות.

אי-שמירה על נהלים תקינים במפלגה מהווים דימוי שלילי למפלגה ומקשים על ההתפקדות.

כל נאמן צריך לפעול מתוך גישה חיובית ולא שלילית בבואו לפקוד חברים.

מוצע להביא להחלטה במפלגה, לאור המצב הקשה ברמה הארצית, לא לקיים השנה מפקד, אלא להכיר בחברות אחורה של 3 שנים גם מי שלא ישלם השנה. אורית לקחה על עצמה לנסות לקדם הצעה זו במפלגה.

2.     דרישת סגנית השר ח"כ אורית נוקד לקיים דיון בנושא: עמדת המחוז בנוגע לאיוש תיק החקלאות, במידה ויתפנה, לאור ההתפתחויות השונות.

 

אורית:

המחוז צריך להיערך לאפשרות שיתפנה תיק החקלאות. למחוז אין כבר 9 שנים נציג בממשלה, ועל כן עליו לתבוע מברק יו"ר המפלגה, שברמה העקרונית, היה ויתפנה תפקיד שר החקלאות- ימונה שר חקלאות חבר קיבוץ. לא מקבלת את הטיעון של ניגודי אינטרסים של שר מההתיישבות בטיפול בנושאי חקלאות.

ולוולה:

המציאות היום מיוחדת במינה במשרד החקלאות וקיימים ניגודי אינטרסים המקשים על שר החקלאות, כמי שבא מההתיישבות, לקדם נושאים הקשורים לחקלאות. יש לשקול האם לדרוש את תיק החקלאות לחבר קיבוץ או לחילופין משרד אחר.

ההליכים המשפטיים בנושא הבחירות ליו"ר קק"ל, כפי שנראים כעת, יכולים להתקיים עד ספטמבר. בספטמבר העבודה תצטרך לקבל החלטה לגבי המשך ישיבתה בממשלה. מאחר ואנו לא באים להדיח את שר החקלאות, אלא להחליט במידה והוא יתחלף, אנו נפגש עם השר אהוד ברק יו"ר המפלגה להציג לפניו את רצוננו שאיש קיבוץ יהיה שר חקלאות, במידה והתנאים לכך יבשילו בבוא היום.

מציע לבחור צוות לקידום הנושא מול ברק.

 

סבב דברי החברים:

יש לדרוש את תיק החקלאות לחבר קיבוץ, לאו דווקא לאורית.

לדרוש את תיק החקלאות לאורית- נציגת המחוז שנבחרה לייצגו.

רק מי שיושב בשולחן הממשלה לו היכולת לעצב ולהוביל את המדיניות אותה אנו צריכים לחזור ולעצב מחדש ולהוביל סדר יום עם דגש להתיישבות. אסור להשלים עם העוינות של הפקידות ולהתמודד עם שאלת ניגוד האינטרסים מתוך המשרד.

המחוז יסיים את תפקידו ההיסטורי אם לא יאבק ויקבל את תיק החקלאות.

על ראשי המחוז לקדם הטיפול בנושא זה ולבחור צוות שיסייע בידי ולוולה וחניק.

חובה על המחוז להגיע להסכמות, במידה והנושא יהיה רלבנטי, מי המועמד שלו ולא להיקלע לריבים ומשבר במחוז בגין כך.

המחוז/הקיבוצים אינם רלבנטיים היום כמועמדים לשר חקלאות, עלינו לברר עם עצמנו מדוע הגענו למצב זה. מוצע לא לדרוש את התיק לחבר קיבוץ.

בחרנו את אורית לכנסת ומכהנת היום כסגנית שר התמ"ת, עושה עבודה חשובה שם וחשוב שתישאר במשרד זה. לחילופין יש לדרוש את תיק החקלאות לחבר קיבוץ שיש לו היכולות והמעמד לקדם נושאי התיישבות.

התנגדות לקבל החלטה היום בגלל ההתנגדות לישיבה בממשלה - יקבע את המצב.

 

הוחלט:

1.  המחוז קורא לשר אהוד ברק יו"ר המפלגה, לאייש את תיק החקלאות בחבר קיבוץ, במידה ותיק החקלאות יתפנה.

בעד - כל קולות המצביעים.

נגד- 0.

2.    צוות לטיפול בנושא מול השר אהוד ברק - יו"ר המפלגה:

ולוולה - מזכיר התנועה, חניק- מזכירת המחוז, איציק בדר, אהרון ידלין, עדנה סולודר, תמר שלוי. אורית נוקד (אם לא יהיה ניגוד עניינים).

בעד - כל קולות המצביעים.

נגד - 0.

 

סיכמה חניק.


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית