מחלקה פוליטית - תק"ם
ברוכים הבאים לאתר המחלקה הרעיונית-פוליטית של התק"מ ומחוז הקיבוצים במפלגת העבודה.

מחוז הקיבוצים הוא הגוף הפוליטי המייצג את התנועה הקיבוצית במפלגת העבודה.
מחוז הקיבוצים הנו המחוז הגדול במפלגת העבודה.
המחוז שם לעצמו למטרה להשפיע על מדיניותה הלאומית, כלכלית, חברתית, חינוכית ורוחנית של מדינת ישראל, דרך מפלגת העבודה.
העצמת כוחו וחיזוק השפעתו של מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה, להובלת סדר היום ההתיישבותי, כחלק מהמדיניות הכוללת של המחוז.
נציגי מחוז הקיבוצים במוסדות המפלגה:
צירי ועידה 254
צירי מרכז (הוועידה מכהנת גם כמרכז) 254
חברי לשכה 23

התפקדות חברי המחוז למפלגת העבודה לשנת 3.2006 עד 3.2007:

סה"כ התפקדו בשנת 2013 - 5500 חברים.
פרטים לקשר עם המחלקה והמחוז:
טלפון: 03-6925366
פקס: 03-6925410
דאר אלקטרוני: politit-takam@tkz.co.il
כתובת: בית התנועה הקיבצית
רח' ליאונרדו דה וינצ'י 13 – תל אביב, מיקוד 61400