הזמנה לשיח בהשתתפות ח'כ הרצוג (יו"ר), ח'כ ברושי ודני עטר (יו"ר קק'ל) במושב לימן, ב-15/6

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית