תכנית עבודה של מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה, 2016. הצעה לדיון

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית