הזמנה למפגש אזורי בקיבוץ ניר עם ב-3.3.2016

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית