מפגש חברים ונאמנים עם ח'כ איתן כבל בקיבוץ בארי ב-4/2/2016

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית