הזמנה למפגש חברים עם ח'כ איתן כבל, בקיבוץ עברון ב-18/2

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית