הצעת מחוז הקיבוצים ועידה מדינית-ביטחונית במפלגת העבודה

לכבוד:

יו"ר מפלגת העבודה- ח"כ יצחק הרצוג

אלדד  יניב- יו"ר צוות ההיגוי לוועידה מדינית ביטחונית

ניר מאיר- יו"ר מחוז הקיבוצים, מזכיר תק"צ

ח"כ איתן ברושי

צירי/ות ועידה 9 במחוז הקיבוצים

נאמנים בקיבוצים למפלגת העבודה

 

שלום רב,

 

מצורף בזאת מסמך העקרונות של מחוז הקיבוצים, לקראת הוועידה המדינית-ביטחונית של מחוז הקיבוצים שהתקיימה לפני מספר שבועות, בה הוחלט להסמיך צוות מצומצם שייבחר ע"י ראשי המחוז, ויגבש הצעה לצוות ההיגוי של מפלגת העבודה, בראשות אלדד יניב - המכין את ועידת המפלגה בנושא זה.

1.      הצוות המצומצם של המחוז כלל את החברים/ות הבאים: יגאל צחור, רן כוחן, אהרון ידלין, עדנה סולודר, איציק בדר, אורי קידר וחניק מרשק. בנוסף קיבלו את החומרים ושותפו בהתייעצויות יו"ר המחוז ניר מאיר וח"כ איתן ברושי.

2.      ניסינו בעבודה באמצעות מיילים וטלפונים (הזמן אינו מאפשר התכנסויות לצורך כך) לגבש הצעה, אשר תשקף את מרבית הנושאים כפי שהועלו על הכתב ונשמעו בוועידה של המחוז, ואשר עליהם היה קונצנזוס.

3.      אני מניחה כי יש שיחשבו כי לא הקפנו/לא שיקפנו עמדה זו או אחרת. ע"פ החלטות הועידה כפי שפורסמו, רשאי כל חבר/ה להגיש לוועדה בראשות אלדד יניב הצעה משלו.

4.      הועידה המדינית ביטחונית של המפלגה מתוכננת להתקיים בתחילת חודש פברואר 2016. על כך תקבלו הודעה בהתאם מהמפלגה.

 

תודה לכל העושים והעושות במלאכה לאורך כל הדרך.

 

בברכה

חניק מרשק

מזכירת מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה

24.1.2016


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית