הזמנה למפגש עם ח'כ פרופ' מנואל (מנו) טרכטנברג בקיבוץ רשפים ב-21/1

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית