הזמנה למפגש חברים אזורי תוכנית עבודה ומפקד 2016 בקיבוץ צובה ב-7/2

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית