הזמנה למפגש חברים אזורי תוכנית עבודה ומפקד 2016 במפעלים האזוריים גרנות ב-4/2

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית