הזמנה כנס אזורי בגליל עליון תוכנית עבודה ומפקד 2016 בכפר בלום ב-17/1

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית