הזמנה וסדר יום לוועידה המדינית 7.1.16

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית