הזמנה למפגש חברים עם ח'כ רויטל סויד בקיבוץ מגל ב-21/1

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית