חוזרים הביתה! מתפקדים למפלגת העבודה - תזכורת

 

 

23.11.2014

 

לכבוד:

נאמן/ה בקיבוץ למפלגת העבודה

 

שלום רב,

 

חוזרים הביתה! מתפקדים למפלגת העבודה - תזכורת

 

ועידת מפלגת העבודה שהתכנסה בתאריך 29.6.14 קיבלה את ההחלטות הבאות, בהתייחס להתפקדות חברי קיבוצים לעבודה בפרט, וכלל חברי המפלגה.

 

השינוי בהחלטה הנוגעת לחברי הקיבוצים אושר בועדת חריגים ובמזכירות לשכת המפלגה בתאריך 31.7.14.

 

בחודשים האחרונים אנו עושים מאמץ לקדם את המפקד בקרב החברים בקיבוצים, כולל מפגשים בקיבוצים עם חברי כנסת. אנו זקוקים לכל אחת ואחד מכם. מיותר לציין כי אנו רואים חשיבות עליונה לקידום ההתפקדות בקרב חברי הקיבוצים, גם בקרב גיל הביניים, הצעירים, תושבי שכונות, חברים שפרשו ועוד.

 

ייתכן כי אנו עומדים בפתחה של תקופה אשר תכריע האם הבחירות לכנסת ה-20 תוקדמנה, ואז ניכנס לסד של לוח זמנים אשר ישפיע על הזכות לבחור ולהיבחר (תקופת הכשרה ועוד). לכן יש חשיבות עליונה לסיים את המפקד עד סוף דצמבר ש.ז.

 

להלן השינויים שהתקבלו:

 

א.      תשלום דמי החבר:

1.      דמי חבר שנתיים יהיו בשיעור של 75 ₪.

2.      דמי החבר לצעירים עד גיל 25 וגמלאים (אישה 62, גבר 67) יהיו בשיעור של 55 ₪ בלבד (במקום 75 ₪).

3.      ראשי רשויות ישלמו דמי חבר בשיעור של 350 ₪ (במקום 700 ₪).

 

ב.      הוראת שעה לשנת 2014: (מועד חידוש דמי חברות):

מי שיתפקד למפלגה בין המועדים 1 באוגוסט 2014 ועד 31 לדצמבר 2014, יחול המועד לחידוש דמי החבר שלו בתאריך 31.12.2015. (ולא בתחילת ינואר 2015 כפי שהיה עד כה). מצ"ל טופס התפקדות (ניתן לצלמו).

 

ג.       הוראת שעה לשנים 2015-2017: (מועד חידוש דמי חברות)

1.      החל משנת 2015 המועד לחידוש דמי החבר, יהיו שנתיים וקלנדריים וזאת מיום התפקדות החבר.

2.      שימו לב: בנוגע לחברים ששילמו בצ'ק מרוכז בשנת 2014: חברים שהתפקדו לפני 1.8.2014, חידוש החברות יהא בכל 31 בדצמבר בלא קשר למועד התפקדות החבר למפלגה (למשל גם אם התפקדו באפריל 2014) הצ'ק והחיוב בתקציב שיהיו לינואר 2015. את המפקד יש להעביר אלי עד סוף דצמבר ש.ש.

3.      פלט של מתפקדי קיבוצך כולל צורת התשלום נשלח ב-8.2014. מי שזקוק לפלט או כל חומר אחר מתבקש ליצור עמי קשר בכל דרך.

4.      מי שמשלם באשראי או הוראת קבע: החבר יחויב ישירות ע"י המפלגה, אין צורך לפקוד אותו.

 

ד.      צורת תשלום דמי החבר של חברי הקיבוצים:

1.      בהמשך לפניית מחוז הקיבוצים למפלגה, הוחלט על ידי המפלגה, בנוגע לכלל הקיבוצים , כי חברי קיבוצים המעוניינים להעביר את תשלום דמי החבר באמצעות הקיבוץ, רשאים לבצע זאת באופן מרוכז. על הנאמן לפעול באופן הבא:

א.      חבר חדש - יש להחתימו על טופס התפקדות.

ב.      חבר קיים - קבלת אישור מהחבר וחיובו בתקציב האישי

ג.       הוצאת צ'ק מרוכז אחד של הקיבוץ לפקודת מפלגת העבודה.

 

2.      יש לשים לב לסעיף א' המופיע לעיל: תשלום דמי החבר. לרשימה המצורפת לצ'ק יש לציין ליד שם החבר את גובה הסכום אם הוא פחות מ-75 ₪.

 

3.      יש לצרף טופס הצטרפות למפלגה עבור החברים החדשים/החוזרים.

 

4.      במהלך החודשיים האחרונים נעשתה על-ידי הגהה בנוגע לנגרעים (בהשוואה למפקד 2013), וזאת לאחר הקלדת המפלגה את ההתפקדות של החודשים ינואר-יוני 2014. הודעה נשלחה לנאמנים ולחברים עצמם, חלק מהחברים לא חדשו חברותם .

 

5.      את החומרים יש להחזיר אלי (פרטים בלוגו) במהלך החודשיים הבאים.

 

6.      במטרה לקדם את הפעילות וההתפקדות בקרב הצעירים, נודה אם את/ת יודע/ת על צעיר/ים המוכנים להצטרף לפעילות המפלגתית בקיבוצך, ולהעביר את שמם אלי או לאבישי בן אהרון (מזכיר משמ"צ במחוז), לנייד 052-8547332, מייל: avishaibenaharon@gmail.com .

 

בברכה ובהצלחה

חניק מרשק

מזכירת מחוז הקיבוצים

052-2578279

 

העתק:

איתן ברושי - יו"ר מחוז הקיבוצים

אבישי בן אהרון - יו"ר משמ"צ במחוז הקיבוצים

 

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית