חוזרים הביתה! מתפקדים למפלגת העבודה

אוגוסט 2014

 

לכבוד:

נאמן/ה בקיבוץ למפלגת העבודה

 

שלום רב,

 

חוזרים הביתה! מתפקדים למפלגת העבודה

 

ועידת מפלגת העבודה שהתכנסה בתאריך 29.6.14 קיבלה את ההחלטות הבאות, בהתייחס להתפקדות חברי קיבוצים לעבודה בפרט, וכלל חברי המפלגה.

 

השינוי בהחלטה הנוגעת לחברי הקיבוצים אושר בועדת חריגים ובמזכירות לשכת המפלגה בתאריך 31.7.14.

 

בחודשים האחרונים אנו עושים מאמץ, עד כמה שניתן (לאור מבצע "צוק איתן"), לקדם את המפקד בקרב החברים בקיבוצים. המפלגה, בראשות היו"ר הרצוג, קיבלה החלטה להצמיד לקיבוצים את ח"כ עמר בר-לב - אחד מיו"ר הלובי החקלאי בכנסת וחבר בועדת חוץ וביטחון, שיסייע וילווה את המחוז על קיבוציו בתהליך ההתפקדות. התחלנו בסדרת מפגשים עמו בפורומים שונים בקיבוצים ברחבי הארץ.

 

בתום החגים, הבאים עלינו לטובה, נמשיך בפיתוח תוכנית בקיבוצים, על מנת להגדיל את התפקדות חברי הקיבוצים לעבודה. אנו זקוקים לכל אחת ואחד מכם. מיותר לציין כי אנו רואים חשיבות עליונה לקידום ההתפקדות בקרב חברי הקיבוצים, גם בקרב גיל הביניים, הצעירים, תושבי שכונות, חברים שפרשו ועוד.

 

חברי סיעת העבודה בכנסת הצטיינו במושב זה בפעילותם החברתית-כלכלית, בנוסף לפועלם הרב במגוון נושאים הקשורים לקיבוצים ולהתיישבות.

 

להלן השינויים שהתקבלו:

 

א.      תשלום דמי החבר:

1.      דמי חבר שנתיים יהיו בשיעור של 75 ₪.

2.      דמי החבר לצעירים עד גיל 25 וגמלאים יהיו בשיעור של 55 ₪ בלבד (במקום 75 ₪).

3.      ראשי רשויות ישלמו דמי חבר בשיעור של 350 ₪ (במקום 700 ₪).

 

ב.      הוראת שעה לשנת 2014: (מועד חידוש דמי חברות):

       מי שיתפקד למפלגה בין המועדים 1 באוגוסט 2014 ועד 31 לדצמבר 2014, יחול המועד לחידוש דמי החבר שלו בתאריך 31.12.2015. (ולא בתחילת ינואר 2015 כפי שהיה עד כה). מצ"ל טופס התפקדות (ניתן לצלמו).

 

ג.       הוראת שעה לשנים 2015 - 2017: (מועד חידוש דמי חברות)

1.      החל משנת 2015 המועד לחידוש דמי החבר, יהיו שנתיים וקלנדריים וזאת מיום התפקדות החבר.

2.      חברים שהתפקדו לפני 1.8.2014, חידוש החברות יהא בכל 31 בדצמבר בלא קשר למועד התפקדות החבר למפלגה.

3.      שימו לב - בפלט המצ"ל בטור השמאלי מצוין מתי החבר התפקד. התפקדותו הבאה תהיה בהתאם להחלטות ולהסבר כאן.

4.      מי שמשלם באשראי או הוראת קבע: החבר יחויב ישירות ע"י המפלגה, אין צורך לפקוד אותו.

 

ד.      צורת תשלום דמי החבר של חברי הקיבוצים:

1.      בהמשך לפניית מחוז הקיבוצים למפלגה, הוחלט על ידי המפלגה, בנוגע לכלל הקיבוצים , כי חברי קיבוצים המעוניינים להעביר את תשלום דמי החבר באמצעות הקיבוץ, רשאים לבצע זאת באופן מרוכז. על הנאמן לפעול באופן הבא: חבר חדש - יש להחתימו על טופס התפקדות, חבר קיים- קבלת אישור מהחבר וחיובו בתקציב האישי והוצאת צ'ק מרוכז אחד של הקיבוץ לפקודת מפלגת העבודה.

2.      יש לשים לב לסעיף א' המופיע לעיל: תשלום דמי החבר. לרשימה המצורפת לצ'ק יש לציין ליד שם החבר את גובה הסכום אם הוא פחות מ-75 ₪.

3.      יש לצרף טופס הצטרפות למפלגה עבור החברים החדשים/החוזרים.

4.      במהלך החודשיים האחרונים נעשתה על-ידי הגהה בנוגע לנגרעים (בהשוואה למפקד 2013), וזאת לאחר הקלדת המפלגה את ההתפקדות של החודשים ינואר-יוני 2014. הודעה נשלחה לנאמנים ולחברים עצמם. החברים הבאים עדיין נגרעים ואני מבקשת לסיים הטיפול בהם:

 

שם החבר

הסיבה לגריעה

 

בעיות באשראי או הוראת קבע  /  ביטול חברות

 

בעיות באשראי או הוראת קבע  /  ביטול חברות

 

בעיות באשראי או הוראת קבע  /  ביטול חברות

 

בעיות באשראי או הוראת קבע  /  ביטול חברות

 

בעיות באשראי או הוראת קבע  /  ביטול חברות

 

בעיות באשראי או הוראת קבע  /  ביטול חברות

 

5.      על אף ההגה שנעשתה על ידי, עדיין נמצא כי יש פערים בחלק מהקיבוצים בדו"ח סטטיסטי נוסף, וקיים פער שלילי בחלק מהקיבוצים. מבקשת לבדוק מעבר לנתונים שכאן. מי שזקוק לחומר הגלם שהועבר למפלגה מתבקש ליצור איתי קשר.

6.      את החומרים יש להחזיר אלי (פרטים בלוגו) במהלך החודשיים הבאים.

7.      במטרה לקדם את הפעילות וההתפקדות בקרב הצעירים, נודה אם את/ת יודע/ת על צעיר/ים המוכנים להצטרף לפעילות המפלגתית בקיבוצך, ולהעביר את שמם אלי או לאבישי, פרטיו:

נייד 052-8547332, מייל: avishaibenaharon@gmail.com .

 

בברכה ושנה טובה

חניק מרשק

מזכירת מחוז הקיבוצים

052-2578279

 

העתק:

איתן ברושי - יו"ר מחוז הקיבוצים

אבישי בן אהרון - יו"ר משמ"צ במחוז הקיבוצים


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית