קריאה לחברי קיבוצים להתפקד למפלגת העבודה

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית