התפקדות חברי הקיבוץ למפלגת העבודה - לאחר הקלדת המפלגה

8 ביולי 2013

 
לכבוד:
נאמן בקיבוץ למפלגת העבודה

 
שלום רב,

    

התפקדות חברי קיבוצך למפלגת העבודה - לאחר הקלדת המפלגה

 
במהלך החודשים ינואר-יוני 2013 העברנו את התפקדות חברי הקיבוצים למפלגת העבודה, כפי שהועבר אלי. ההתפקדות כוללת תשלום באשראי, הוראת קבע וצ'ק של הקיבוץ (בקיבוצים שיתופיים בלבד). ייתכן שיש חברים אשר התפקדו ישירות למפלגה באמצעות תשלום באשראי דרך האינטרנט או ישירות למפקד חברים במפלגה.

 
ההתפקדות היא לשנה אחת מינואר 2013 ועד 12.2013.
בקיבוצך ע"פ הנתונים שאצלי יש _________ מתפקדים.
ע"פ הקלדת המפלגה בקיבוצך יש _________ מתפקדים.

  1. מבקשת לעבור על הפלט של המתפקדים המצ"ל ולוודא מי חסר. מי שלא שמר אצלו את הרשימה המקורית שהועברה אלי, מתבקש לפנות אלי ואני אעביר את החומרים שנמצאים אצלי.
  2. ע"פ סכום עם המפלגה, חברים אשר שילמו באשראי (חויבו ע"י המפלגה) והקיבוץ גם שילם עליהם בצ'ק - יזוכו דרך המפלגה באמצעות חברת האשראי. (מדובר רק על קיבוץ שיתופי וקיבוץ המוגדר "קיבוץ").
  3. במידה ומצאת כי חסר שם של חבר/ה שהתפקד ושולם/שילם - יש להעביר אלי בהקדם את השם, כולל תעודת זהות וכיצד שולם עבורו. אני אעביר את הערעור למפלגה.
  4. חברים שימו לב - ייתכן והתפקדות זו תהייה גם ספר הבוחרים לקראת הבחירות ליו"ר המפלגה. תלוי במועד שייקבע לבחירת היו"ר ומה תהייה תקופת ההכשרה (היום ע"פ החוקה: תקופת ההכשרה הינה חצי-שנה, ומועד הבחירות אמור להתקיים עד מרץ 2014). אשר על כן, ולאור ניסיון העבר- חשוב מאוד להקפיד על ההגהה של הפלט, לשמירת רצף ההתפקדות של החברים, ובכך נימנע כולנו מטענות של חברים ביום הבחירות.


חשוב להמשיך ולפקוד חברים חדשים, או כאלו שהתפקדו בעבר וביטלו חברותם.


להזכירכם: רק קיבוץ שיתופי או קיבוץ המוגדר "קיבוץ" (ע"פ הדו"ח שקבלנו בינואר 2013 מרשם האגודות השיתופיות) רשאי לפקוד בצ'ק של הקיבוץ ולחייב את חבריו בתקציב. כל היתר חייבים לפקוד רק באמצעות פרטי אשראי.
1. מצ"ל טופס להתפקדות (חבר חדש בכל סיווג של קיבוץ צריך למלא הטופס).
2. קיבוצך מוגדר כקיבוץ שיתופי/ "קיבוץ/ קיבוץ מתחדש.

 
בברכה
חניק מרשק
מזכירת המחוז

052-2578279

 
העתק:
איתן ברושי - יו"ר המחוז


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית