הנחיות להתפקדות למפלגת העבודה דצמבר 2012 עד דצמבר 2013

 

11.2.2013

לכבוד:

נאמן/ה בקיבוץ-מפלגת העבודה-מחוז הקיבוצים

 

שלום רב,

 

התפקדות למפלגת העבודה דצמבר 2012 עד דצמבר 2013

 

בועידת מפלגת העבודה מנובמבר 2012 אושר תקנון מפקד וחברות עם השינויים הרלבנטיים בנוגע ל:

 

גובה תשלום דמי חברות:

א.      תשלום לחבר רגיל 75 ₪ (במקום 50 ₪).

ב.      נבחרים לוועידה ישלמו דמי חבר בשיעור של 180 ₪. גמלאים וצעירים 120 ₪.

ג.       נבחרים ללשכה ישלמו דמי חבר בשיעור של 300 ₪. גמלאים וצעירים 180 ₪.

ד.      נבחרי ציבור בשכר (ראשי רשויות) ישלמו דמי חבר בשיעור של 700 ₪.

 

מועד התשלומים:

א.      המועד לחידוש תשלום דמי חבר, לשנת חברות נוספת, ייעשה בכל 31 לחודש דצמבר (במקום חודש מרץ שהיה עד כה), החל מה-31 לדצמבר שלאחר מועד ההתפקדות, ובלי קשר למועד ההתפקדות של החבר.

ב.      מי שהתפקד למפלגה בין המועדים 1 לדצמבר ל-31 לדצמבר בשנה מסוימת, יחול המועד לחידוש תשלום דמי החבר שלו ב-31 לדצמבר שלאחר ה-31 לדצמבר הקרוב לאחר מועד ההתפקדות שלו.

 

תשלום קיבוצים:

א.      חברי קיבוצים שיתופיים בלבד (או קיבוץ המוגדר ע"פ הרשם במעמד של "קיבוץ"), או חברי קיבוצים שיחתמו על הצהרה אישית בכתב לפיה אין הם מנהלים חשבון בנק פרטי כלשהו בבנק, יהיו רשאים לשלם את דמי החברה בצורה מרוכזת - בצ'ק של הקיבוץ, ע"י מתן הוראה בכתב לגזברות הקיבוץ לחייב את תקציבם בדמי החבר. גזברות הקיבוץ תדאג, על אחריותה, לחייב אישית את תקציבו של החבר המתפקד ולהעבירו למפלגה בצירוף טופס הוראת חיוב.

ב.      מבקשת להעביר אלי ולא למפלגה את: הצ'ק המרוכז ורשימת החברים הממשיכים, החדשים (כולל טופס התפקדות המצ"ל) ואת הנגרעים (עליהם יש למתוח קו ע"ג הטופס של התפקדות 2012 המצ"ל).

הצ'ק לפקודת מפלגת העבודה. הצ'ק לא דחוי.

ג.       חברי קיבוצים מתחדשים - התשלום רק באמצעות אשראי. מצ"ל טופס התפקדות לחבר חדש. מבקשת ג"כ להעביר אלי את הטפסים ואני אעבירם למפלגה.

ד.      אין לשלם בצ'ק אישי. ניתן להתפקד גם באמצעות האינטרנט דרך אתר המפלגה.

 

ה.      קיבוצך ע"פ דו"ח רשם האגודות השיתופיות הינו במעמד של: קיבוץ שיתופי / "קיבוץ"/ קיבוץ מתחדש

 

חידוש תשלום דמי חבר: הוא אוטומטי, ולא תישלח על כך הודעה ע"י המפלגה.

 

חברים בשל היעדרותי מהעבודה (מסיבות אישיות) לא נותר זמן רב להתחיל ולהשלים את המפקד.

 

מבקשת מאוד לסיים את המפקד עד סוף פברואר, למען לא יגרעו החברים הממשיכים מרשימת חברי המפלגה. את החומרים יש להעביר אלי בדואר, בפקס או במייל (פרטים בלוגו). אני אעבירם למפלגה לאחר עיבוד הנתונים במחלקה.

 

אני לרשותכם ככל שאדרש.

 

בברכה

חניק מרשק - מזכירת המחוז

052-2578279

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית